موضوعات: 560-دیرینه شناسی
تعداد عنوان ها: 5
تصفیه فاضلاب در وتلندهای مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی،عطافر،دی نگار
زهرا عطافر؛ امیرحسین محوی؛ لیدا همتی؛ پرستو ستاره؛ افسانه چاوشانی
280,000
فسیلها در یک نگاه،میلسوم،اسمعیل بیگی،مرکزنشر
کلیر میلسوم؛ محمدرضا اسمعیل بیگ؛ سو ریگبی
43,000
مبانی دیرینه شناسی ج 1 (بی مهرگان ، ایکنوفسیل ها ، گیاهان)،وزیری
محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ وحیده ناظری
25,000
مقررات زدایی583
عبدالحمید شمس
10,500