موضوعات: 580-علوم گیاهی
تعداد عنوان ها: 226
فناوری فرآوری زعفران ، مختاریان ، پادینا
محسن مختاریان؛ فاطمه کوشکی
300,000
اصول نوین کشت و پرورش زعفران،زرین،مزرعه زرین
محمد زرین؛ مریم انوری نصرت
320,000
بذر: فیزیولوژی نمو ، جوانه زنی و خواب ، بیولی ، سورکی ، د.شهرکرد
بیولی ؛ علی عباسی سورکی؛ هورست؛ برادفورد
290,000
مبانی فیزیولوژِیکی کاربرد مواد رشد گیاهی،آرتکا،حجازی،د.تهران
ریچارد ان آرتکا؛ اسدالله حجازی؛ محمد کفاشی صدقی
420,000
سنجش از دور پوشش گیاهی ج1،جونز،علوی پناه،د.تهران
کاظم علوی پناه؛ هملین جونز؛ اسماعیل تازیک؛ روبین وان؛ فتاح حاتمی مسکونی
300,000
مبانی ریخت شناسی و تشریح گیاهان،دوالفقاری نسب،مرزدانش
رحیم ذوالفقاری نسب؛ حسن قربانی قوژدی؛ عباس بیابانی؛ محمدرضا عامریان
200,000
اصول و مبانی کشت بافت گیاهی،زرین،مزرعه زرین
محمد زرین؛ سعید سیدهاشمی
150,000
تهاجم گیاهی و علف های هرز مهاجم ایران،سهرابی،جهادمشهد
سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ محمدحسین راشدمحصل
150,000
گیاه شناسی د.تبریز
هوشنگ نصرتی
500,000
توالی یابی DNA روش ها و کاربردها ، فهمیده ، د.زابل
لیلا فهمیده؛ آنجانا مونشی؛ احسانه خدادادی
200,000
فیزیولوژی خواب و جوانه زنی بذر،قاسمی گلعذانی،د.تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی؛ سعید قاسمی
75,000
تغذیه گیاهان،داشادی،بابایی نژاد،مرزدانش
مختار داشادی؛ تیمور بابایی نژاد
150,000
فیزیولوژی و نمو گیاهی ج2،تایز زایگر،کافی،و6،جهادمشهد
تایزو زایگر؛ محمد کافی؛ اسکندر زند؛ بهنام کامکار
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه