تعداد عنوان ها: 527
استریونت کاربردی،اجل لوئیان،جهاداصفهان
رسول اجل لوئیان؛ صفورا زمانی
85,000
اقلیم شناسی همدید ، مسعودیان،د.اصفهان
برنت یارنال؛ سیدابوالفضل مسعودیان
30,000
آشنایی با فرآیندهای کانسارساز،نصر اصفهانی،د.آ.اصفهان
علی خان نصراصفهانی؛ عذرا جلالی
185,000
هواشناسی ، رولانداستال ، مسعودیان ، د.اصفهان
رولاند استال؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بختیار محمدی؛ محمد دارند
85,000
ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها،مقصودی،د.تهران
0 ؛ مهران مقصودی؛ وحید محمدنژادآروق
90,000
مبانی زمین شناسی ، اخروی ، مدرسه
ادواردجی. تاربوک؛ رسول اخروی؛ فردریک ک. لوتگن
700,000
اقلیم شناسی مناطق خشک،قائمی 1606
هوشنگ قائمی؛ آذر زرین؛ فرامرز خوش اخلاق
125,000
ژئومورفولوژی مناطق شهری،جباری، 1150
شهرام روستایی؛ ایرج جباری
75,000
ژئوشیمی سوخت های فسیلی،معماریانی،صنعت نفت
محمود معماریانی؛ علیرضا رجبی هرسینی
170,000
نشریه گ-655:مجموعه 18:آرایه شتابنگاری درون چاهی شهر تهران ، سینائیان
فریدون سینائیان؛ میرزایی علویجه؛ اسماعیل فرزانگان
10,000
برف و بهمن،مک کلانج،زارع بیدکی،د.شهرکرد
دیوید مک کلانج؛ رفعت زارع بیدکی؛ پیتر اسکرر
150,000
نشریه گ-594:مجموعه7:سامانه پاسخ سریع زمین لرزه شهر تهران ، فاطمی عقدا
محمود فاطمی عقدا؛ فریدون سینائیان؛ میرزایی علویجه؛ فرزانگان
10,000
مبانی پترولوژِی آذرین و دگرگونی ج2،فیلپاتس،ولی زاده،آثارمعاصر
محمدولی ولی زاده؛ آنتونی آر.فیلیپاتس؛ جی جی.ایگیو؛ فرهاد شیخی؛ زهره اعلمی نیا
210,000
مبانی پترولوژِی آذرین و دگرگونی ج1،فیلپاتس،ولی زاده،آثارمعاصر
محمدولی ولی زاده؛ آنتونی آر.فیلپاتس؛ جی جی.ایگیو؛ فرهاد شیخی؛ زهره اعلمی نیا
380,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه