تعداد عنوان ها: 527
زمین شناسی کاربردی،حاجیان،ارکان اصفهان
علیرضا حاجیان؛ پوریا جندقیان
175,000
هیدرولوژی پیشرفته ، کارآموز،صنعتی امیرکبیر
محمد کارآموز؛ شهاب عراقی نژاد
270,000
اصول زمین شناسی ایزوتوپی،فار،ولی زاده،د.شاهرود
محمدولی ولی زاده؛ گونتر فار؛ حبیب الله قاسمی؛ نزهت زمان نراقی؛ محمود صادقیان
420,000
اصول مدلسازی سامانه های حوضه و نفت،توماس،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
توماس هنت شل؛ علی اکبر رحمانی؛ آرمین اینگو کاراف
270,000
اقلیم شناسی سینوپتیک ، 577
بهلول علیجانی
75,000
درک یادگیری دو وجهی در حین کار،دیوید،قدمی،د.امام صادق
محسن قدمی؛ دیوید بود؛ جان گریک؛ مسعود نیازمند
145,000
زمین شناسی عمومی،مدنی،د.امیرکبیر
حسن مدنی؛ سیروس شفیعی
420,000
هیدرولوژِی،زاهدی 1209
مجید زاهدی؛ مریم بیاتی خطیبی
55,000
علوم زمین و روش های صحرایی،فریمن،سعادت
تام فریمن؛ وحدی انتظار سعادت
70,000
هیدرولوژی برای منابع آب،تامسون،گلیان،د.شاهرود
استفان آ.تامسون؛ سعید گلیان؛ حمیدرضا زهابی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه