تعداد عنوان ها: 527
سنگ های رسوبی در صحرا ، تاکر ، دارائی ، علوی
مهدی دارائی-وئارام بایت گل؛ موریس تاکر
170,000
زمین ساخت جهانی،حسن زاده،مدبری،د.تهران
فیلیپ کری؛ 0 ؛ فردریک واین
300,000
اصول مکانیک سنگ،خانلری،د.بوعلی همدان
غلامرضا خانلری؛ داودمحمدی
230,000
مدل های ارزیابی بیابان زایی،زهتابیان،د.تهران
غلامرضا زهتابیان؛ 0 ؛ حسن خسروی؛ ریحانه مسعودی
300,000
دورنمای بیابان های جهان،اختصاصی،د.یزد
محمدرضا اختصاصی؛ حامد شفیعی؛ لیلا فزونی
155,000
خواص سنگ و سیال مخازن نفتی،برهانی،ویرایش جدید،جهاد فنی تهران
آبهیجیت وای . داندکار؛ توحید نژاد غفار برهانی؛ حسین عمادی
250,000
مدل های حوزه آبخیز،سینگ، سلاجقه،د.تهران
وی جی پی.سینگ؛ 0 ؛ دونالدک.فرورت
500,000
ژئومورفولوژی ایران،طالقانی،قومس
محمود علائی طالقانی
550,000
زمین شناسی نفت غیرمتعارف،کایننگ زو،کمالی،صنعت نفت
کایننگ زو و همکاران؛ محمدرضا کمالی؛ آزاده امیدوار؛ سعید اسکندری
500,000
زمین شناسی مخازن کربناته،واین اهر،کمالی،صنعت نفت
واین ام.اهر؛ محمد رضا کمالی؛ سمیه پرهام
250,000
مبانی سامانه اقلیمی زمین،ذوالفقاری،د.رازی
حسن ذوالفقاری؛ راجر جی.بری؛ آیلین ا.هال-مک کیم
200,000
مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی،امیراحمدی،1974
ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه