تعداد عنوان ها: 527
تصفیه لجن فاضلاب،ترابیان،د.تهران
0 ؛ ایزریل ای ترووسکی؛ پی کی ماتای
240,000
اندازه گیری و تخمین تبخیروتبخیر و تعرق ، کاویانی ، د.امام خمینی
وسنو آبتو؛ عباس کاویانی؛ معصومه نوروزی؛ لیلا خسروی؛ مریم کاویانی
200,000
مبانی آب و هواشناسی ، عزیزی ، د.تهران
قاسم عزیزی؛ 0 ؛ داریوش یاراحمدی
240,000
مبانی ژئومورفولوژِی رودخانه ای ، ثقفی ، 2106
مهدی ثقفی؛ چارلتون ؛ محمدحسین رضایی مقدم
240,000
اطلس سنگ های دگرگونی و بافت آنها،یاردلی،آدابی،شهیدبهشتی
محمدحسین آدابی؛ بی دبلیو دی یاردلی؛ دبلیو اس مکنزی؛ کیمیا سادات عجایبی؛ سی گیلفورد
350,000
زمین شناسی زیست محیطی،حافظی مقدس،د.صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری
250,000
محیط های رسوبی ، امینی ، د.تهران
0 ؛ عبدالحسین امینی
390,000
مبانی زمین شناسی ساختمانی،الیاسی،د.تهران
0 ؛ محسن الیاسی؛ علیرضا استواری
80,000
میکروتکتونیک،پاشیر،رودولف،محجل،تربیت مدرس
محمد محجل؛ سیس پاشیر؛ رودولف ترو
500,000
زمین شناسی نفت،سحابی،د.تهران
0 ؛ فریدون سحابی
230,000
مبانی زمین شناسی فیزیکی،معماریان،د.تهران
حسین معماریان؛ 0 ؛ محمود صداقت
590,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه