تعداد عنوان ها: 527
یافته های زمین شناسی از روی نقشه ها ، داودی ، د.امام خمینی
زینب داودی؛ گراهام برادیل؛ افسانه ده بزرگی؛ مهتاب افلاکی
370,000
کتابشناسی توصیفی خلیج فارس ، فخری ، پاپلی
فاطمه فخری؛ عزیزه نیک ذات؛ نسرین کمالی پور
300,000
ریخت شناسی رودخانه ، نصرآبادی ، نوآور
محسن نصرآبادی؛ گارد ؛ مسعود سعیدی؛ ناصر رفیقی اسکویی
75,000
پیش بینی در هیدرولوژی با تحلیل فراوانی ، یوسفی ، د.تهران
0 ؛ پائول میلان؛ آناکاتربنا فاور؛ آندره ماسی
250,000
کانسارهای مس پورفیری ایران ، قادری ، د.مدرس
مجید قادری؛ نرگس یاسمی؛ مینا بویری کناری
850,000
انرژی زمین گرمایی ، استوبر ، دا.تبریز
کمال سیاه چشم؛ اینگرید استوبر؛ کورت بوخر؛ محمد شهسواری بمی
450,000
پتروگرافی آلی کاربردی (اصول وتکنیک ها) ، شاهانی ، پژوهشگاه صنعت نفت
مریم میرشاهانی؛ بهزاد خانی؛ احمد خواجه زاده
1,000,000
توصیف صحرایی سنگ های آذرین ، هنرمند ، علوی
مریم هنرمند؛ نیکپتفورد-دوگال جرام؛ مهدی دارائی
300,000
مبانی زمین شناسی ساختمانی،الیاسی،د.تهران
0 ؛ محسن الیاسی؛ علیرضا استواری
80,000
محیط های رسوبی ، امینی ، د.تهران
عبدالحسین امینی؛ 0
390,000
پترولوژی سنگ های رسوبی ، دارائی ، علوی
مهدی دارائی؛ سم باگس؛ وئارام بایت گل
350,000
زمین شناسی زیست محیطی،حافظی مقدس،د.صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه