تعداد عنوان ها: 527
اقلیم شناسی همدید ، مسعودیان،د.اصفهان
برنت یارنال؛ سیدابوالفضل مسعودیان
30,000
هواشناسی ، رولانداستال ، مسعودیان ، د.اصفهان
رولاند استال؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بختیار محمدی؛ محمد دارند
85,000
اصول هیدرولوژی برف،دیوید،پناهی،س.جهادتهران
دیوید آر.دوال؛ مهدی پناهی؛ جلیل هلالی؛ آلبرت رانگو؛ علی موسوی؛ شیما کبیری
170,000
برف و بهمن،مک کلانج،زارع بیدکی،د.شهرکرد
دیوید مک کلانج؛ رفعت زارع بیدکی؛ پیتر اسکرر
150,000
ژئوشیمی سوخت های فسیلی،معماریانی،صنعت نفت
محمود معماریانی؛ علیرضا رجبی هرسینی
170,000
مبانی پترولوژِی آذرین و دگرگونی ج2،فیلپاتس،ولی زاده،آثارمعاصر
آنتونی آر.فیلیپاتس؛ محمدولی ولی زاده؛ جی جی.ایگیو؛ فرهاد شیخی؛ زهره اعلمی نیا
210,000
سازندهای دوره کواترنر ، احمدی، د تهران
0 ؛ حسن احمدی؛ سادات فیض نیا
140,000
سنجش از دور حرارتی در فرایندهای سطح زمین ، کواتروچی، مجیدی ، د.امام حسین
دیل ای . کواتروچی؛ داوود مجیدی؛ جفری سی.لووال
260,000
اقلیم شناسی،جعفرپور،د.تهران
ابراهیم جعفرپور؛ 0
105,000
میکرو کلیماتولوژی،کاویانی 547
محمدرضا کاویانی
65,000
اصول چاه آزمایی سیدی ستایش
حامد حاجی سیدی مهدی امیری
280,000
تغییر اقلیم:علل،اثرات و راه حل ها،خزانه داری،پاپلی
لیلی خزانه داری؛ جان تی. هاردی؛ منصوره کوهی؛ شهزاد قندهاری؛ مهدی آسیائی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه