موضوعات: 550-زمین شناسی
تعداد عنوان ها: 527
زمین شناسی دریایی ، رضائی ، علوی
پیمان رضائی؛ جان اریسکون؛ رضوان زارع زاده
650,000
کاریز ، سیاوشی ، یزدا
مژگان سیاوشی
450,000
ژئوشیمی کاربردی نفت در اکتشافات و تولید ، ربانی ، جهادامیرکبیر
احمدرضا ربانی؛ هری دمبیکی؛ رحیم باقری تیرتاشی؛ زهرا صادق طبقی
470,000
هیدرولوژی آب زیرزمینی ج1،محمدرضاپور طبری،نشرکیان
محمودرضا پورطبری؛ مهدی ایل بیگی
550,000
کارست ژئومورفولوژی ، ولایتی
سعداله ولایتی؛ مهدیه غیوربلورفروشان
450,000
هیدرولوژی ، شهبازی ، جهادامیرکبیر
علیرضا نیکبخت شهبازی؛ مادان موهان داس؛ میمی داس سایکیا؛ داوود خدادادی دهکردی؛ اصلان اگدرنژاد
300,000
انرژی زمین گرمایی ، ملک پور ، یزدا
هارش گوپتا؛ مهدی ملک پور؛ سوکانتا روی
650,000
گوهرشناسی زمرد و الکساندریت روسی ، رضاقلی ، پازینه
کارل شمترز؛ زیبا رضاقلی؛ سیده فیروزه موسوی
450,000
مطالعه سنگ های دگرگونی از دیدگاه تصاویر صحرایی ، نصرآبادی ، د.امام خمینی
کورت هولوچر؛ محسن نصرآبادی؛ شبنم حاجی قربانی
2,600,000
مقدمه ای بر سنگ نفت ، نوراللهی ، تالاب
یونس نوراللهی؛ امیرحسین میرآبادی
280,000
ریخت شناسی رودخانه ، نصرآبادی ، نوآور
محسن نصرآبادی؛ گارد ؛ مسعود سعیدی؛ ناصر رفیقی اسکویی
75,000
پیش بینی در هیدرولوژی با تحلیل فراوانی ، یوسفی ، د.تهران
0 ؛ پائول میلان؛ آناکاتربنا فاور؛ آندره ماسی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه