موضوعات: 550-زمین شناسی
تعداد عنوان ها: 510
کاریز ، سیاوشی ، یزدا
مژگان سیاوشی
450,000
هیدرولوژی ، شهبازی ، جهادامیرکبیر
مادان موهان داس؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ داوود خدادادی دهکردی؛ میمی داس سایکیا؛ اصلان اگدرنژاد
300,000
ژئوشیمی کاربردی نفت در اکتشافات و تولید ، ربانی ، جهادامیرکبیر
احمدرضا ربانی؛ هری دمبیکی؛ رحیم باقری تیرتاشی؛ زهرا صادق طبقی
470,000
انرژی زمین گرمایی ، ملک پور ، یزدا
مهدی ملک پور؛ هارش گوپتا؛ سوکانتا روی
650,000
هیدرولوژی آب زیرزمینی ج1،محمدرضاپور طبری،نشرکیان
محمودرضا پورطبری؛ مهدی ایل بیگی
550,000
گوهرشناسی زمرد و الکساندریت روسی ، رضاقلی ، پازینه
کارل شمترز؛ زیبا رضاقلی؛ سیده فیروزه موسوی
450,000
کارست ژئومورفولوژی ، ولایتی
سعداله ولایتی؛ مهدیه غیوربلورفروشان
450,000
یافته های زمین شناسی از روی نقشه ها ، داودی ، د.امام خمینی
زینب داودی؛ گراهام برادیل؛ افسانه ده بزرگی؛ مهتاب افلاکی
370,000
ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک ، سامانی ، د.تهران
علی اکبر نظری سامانی؛ اندرو گوودی؛ حسن احمدی؛ محمدرضا راهداری؛ محسن فرزین
500,000
کتابشناسی توصیفی خلیج فارس ، فخری ، پاپلی
فاطمه فخری؛ عزیزه نیک ذات؛ نسرین کمالی پور
300,000
کانسارهای مس پورفیری ایران ، قادری ، د.مدرس
مجید قادری؛ نرگس یاسمی؛ مینا بویری کناری
850,000
زمین شناسی نفت ، مختاری ، دانش نگار
محمد مختاری؛ لعیا طحائی
150,000
پیش بینی در هیدرولوژی با تحلیل فراوانی ، یوسفی ، د.تهران
پائول میلان؛ حسین یوسفی؛ ام البنین بذرافشان؛ آناکاتربنا فاور؛ آندره ماسی؛ مهدی بی نیاز
250,000
ریخت شناسی رودخانه ، نصرآبادی ، نوآور
گارد ؛ محسن نصرآبادی؛ مسعود سعیدی؛ ناصر رفیقی اسکویی
75,000
مقدمه ای بر سنگ نفت ، نوراللهی ، تالاب
یونس نوراللهی؛ امیرحسین میرآبادی
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه