موضوعات: 570-علوم زیستی
تعداد عنوان ها: 546
مقدمه ای بر اکولوژی رفتار،جان کربز،وهاب زاده،جهادمشهد
جان.آر.کربز و ودیویس؛ عبدالحسین وهاب زاده
510,000
بیولوژی کمپبل ج4،خانه زیست شناسی
خانه زیست شناسی؛ جین ریس و همکاران
970,000
مقدمه ای بر همسانه سازی ژن و تجزیه و تحلیل DNA ، تهرانی ، د.تهران
پریچهره احمدیان تهرانی؛ تی . ای . براون
800,000
سمیت شناسی ترکیبات آلی در ماهیان ، میرواقفی ، د.تهران
تیرنی ؛ علیرضا میرواقفی؛ فارل؛ فاتح معزی؛ براونر
880,000
چاپ زیستی در پزشکی بازساختی ، ایمانی ، د.امیرکبیر
رعنا ایمانی؛ علی مختارزاده
350,000
بیوشیمی عمومی ، دربندی ، د.فردوسی
علی ایزدی دربندی؛ ابراهیم ایزدی دربندی
650,000
بوم شناسی مناطق جزر و مدی ، ابراهیم نژاددرزی ، د.تهران
دیوید رافائلی؛ سعید ابراهیم نژاددرزی؛ رضا ندرلو؛ استیون هاوکینز
690,000
میکروبیولوژی عمومی ، ملک زاده،د.تهران
فریدون ملک زاده؛ منوچهر شهامت
820,000
کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران،جورج،صدرزاده طباطبایی،د.تهران
محمدحسین صدرزاده طباطبایی؛ جورج . سی کنت؛ لری میلر
1,500,000
بیولوژی کمپبل ج2،خانه زیست شناسی
مصطفی پویان و دیگران؛ نیل ؛ کمپبل؛ لارنس میچل؛ جان ریس
770,000
مقدمه ای بر مدل های ریاضی در اکولوژی و تکامل ، زمان و فضا ، امیری ، د.تهران
مایکل گیلمن؛ محمدجواد امیری؛ حمیده دهقانی اشکذری
330,000
سیماژنتیک ، مفاهیم ، روش ها وکاربردها ، ملکیان ، جهادمشهد
نیکو بالکنهول؛ منصوره ملکیان؛ رسول خسروی؛ ساموئل کاشمن؛ لستی وایت
340,000
مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی ، هاپکینز ، ویراست4 ، احمدی ، د.تهران
علی احمدی؛ ویلیام هاپکینز؛ نورمن هانر؛ امید یونسی؛ پرویز احسان زاده؛ فرهاد جباری
1,000,000
فیزیولوژی و نمو گیاهی ج1،تایز زایگر،کافی،و6،جهادمشهد
تایز زایگر؛ محمد کافی؛ مولر مورفی؛ بهنام کامکار؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مجید جامی الاحمدی
680,000
رویان زایی و نمو بافت های بذر ، توکل افشار ، د.تهران
رضا توکل افشاری؛ ایمان نعمتی؛ سمیه قلی زاده
430,000
مباحثی در بیو فیزیک سلول ، عطری دا تهران
ملیحه سادات عطری؛ علی اکبر صبوری
250,000
میکروب شناسی عمومی ، مهرابیان ، آییژ
صدیقه مهرابیان؛ مهدی منوچهری؛ سروش شهریارحسامی
200,000
زیست شناختی قندها (گلیکوبیولوژی) ،خداقلی، د.تهران
فریبا خداقلی؛ نغمه ستار احمدی؛ علی اکبر موسوی موحدی
170,000
مقدمه ای بر ژنتیک حفاظت ، زمانی
وحید زمانی؛ فرانکهام ؛ نوبد زمانی؛ جاناتان بالو؛ سعید نادری؛ بریسکو؛ محمود قاسمپوری
370,000
بیوانفورماتیک به زبان ساده با CD،میشل،مرادپور،خانه زیست شناسی
زهرا مرادپور؛ جین مایکل کلاوری؛ عبدالله قاسمیان؛ سدریک نوتردام
500,000
بیوفیزیک برای زندگی ، سمسارها،خانه زیست
فرید سمسارها؛ مریم نیکخواه
500,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه