موضوعات: 570-علوم زیستی
تعداد عنوان ها: 550
مباحث ضروری تولیدمثل ، جانسون ، محمدپور ، د.فردوسی
احمدعلی محمدپور؛ مارتین جانسون؛ علی محمدعینی
900,000
بیولوژی کمپبل ج2،خانه زیست شناسی
نیل ؛ مصطفی پویان و دیگران؛ کمپبل؛ لارنس میچل؛ جان ریس
770,000
میکروبیولوژی عمومی ، ملک زاده،د.تهران
فریدون ملک زاده؛ منوچهر شهامت
820,000
جلبک های آب شیرین ، فرهادیان ، د.صنعتی اصفهان
بلینگر ؛ امیدوار فرهادیان؛ سیجی؛ سجاد کریمی؛ الهام کتیرایی
300,000
بیوشیمی عمومی ، دربندی ، د.فردوسی
علی ایزدی دربندی؛ ابراهیم ایزدی دربندی
650,000
کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران،جورج،صدرزاده طباطبایی،د.تهران
محمدحسین صدرزاده طباطبایی؛ جورج . سی کنت؛ لری میلر
1,500,000
بیولوژی کمپبل ج4،خانه زیست شناسی
جین ریس و همکاران؛ خانه زیست شناسی
970,000
مقدمه ای بر اکولوژی رفتار،جان کربز،وهاب زاده،جهادمشهد
عبدالحسین وهاب زاده؛ جان.آر.کربز و ودیویس
510,000
چاپ زیستی در پزشکی بازساختی ، ایمانی ، د.امیرکبیر
رعنا ایمانی؛ علی مختارزاده
350,000
مقدمه ای بر همسانه سازی ژن و تجزیه و تحلیل DNA ، تهرانی ، د.تهران
پریچهره احمدیان تهرانی؛ تی . ای . براون
800,000
سمیت شناسی ترکیبات آلی در ماهیان ، میرواقفی ، د.تهران
تیرنی ؛ علیرضا میرواقفی؛ فارل؛ فاتح معزی؛ براونر
880,000
مقدمه ای بر مدل های ریاضی در اکولوژی و تکامل ، زمان و فضا ، امیری ، د.تهران
محمدجواد امیری؛ مایکل گیلمن؛ حمیده دهقانی اشکذری
330,000
اصول سیتوژنتیک ، ایزدی دربندی ، د.تهران
علی ایزدی دربندی؛ ابراهیم ترکتاز؛ فاطمه امینی
280,000
بوم شناسی مناطق جزر و مدی ، ابراهیم نژاددرزی ، د.تهران
سعید ابراهیم نژاددرزی؛ دیوید رافائلی؛ استیون هاوکینز؛ رضا ندرلو
690,000
مبانی بیوانفوریک ، شیونگ ، خواجویی نژاد ، خانه زیست شناسی
مرضیه خواجویی نژاد؛ جین شیونگ؛ مهدی صادقی
530,000
بیوانفورماتیک به زبان ساده با CD،میشل،مرادپور،خانه زیست شناسی
زهرا مرادپور؛ جین مایکل کلاوری؛ عبدالله قاسمیان؛ سدریک نوتردام
500,000
سیماژنتیک ، مفاهیم ، روش ها وکاربردها ، ملکیان ، جهادمشهد
نیکو بالکنهول؛ منصوره ملکیان؛ رسول خسروی؛ ساموئل کاشمن؛ لستی وایت
340,000
رویان زایی و نمو بافت های بذر ، توکل افشار ، د.تهران
رضا توکل افشاری؛ ایمان نعمتی؛ سمیه قلی زاده
430,000
اگرواکولوژی ، مارتین ، تدین ، د.شهرکرد
کونراد مارتین -یو آخیم زاوئربورن؛ محمود رضا تدین -سعید نوروزی
340,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه