موضوعات: 510-ریاضیات
تعداد عنوان ها: 1,511
ترکیبیات جبری چندوجهی های محدب ، سبزرو ، د.تهران
تاکایوکی هیبی؛ حسین سبزرو
270,000
ریاضیات عمومی 1، ویرایش 4، کرایه چیان
محمدعلی کرایه چیان
490,000
کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای ، وثوقی
ناصر وثوقی؛ هادی شهرابی نژاد؛ فرشته ساحلی
400,000
رویکردهای نوین روش های طیفی در محاسبات علمی:نظریه ها و کاربردها ، پرند ، د.بهشتی
کورش پرند؛ محسن رزاقی؛ جمال امانی راد؛ مهدی دلخوش؛ محمدمهدی معیری
600,000
اصول حسابداری(2)،تالیف،نوروش،صفار
ایرج نوروش؛ فیض الله شیرزادی
450,000
مقدمه ای بر مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی ، علم بیگی ، د.تهران
جوزف هیر؛ توماس هالت؛ کریستین رینگل؛ مارکو سارستد
470,000
شواهد آماری ، رویکردی مبتنی بر درست نمایی ، ارقامی ، مرکزنشردانشگاهی
ناصررضا ارقامی؛ ریچارد ام. رویال؛ سیدمحمود طاهری
210,000
روش هایی در مدل سازی ریاضی ، میرحسنی ، د.امیرکبیر
سیدعلی میرحسنی؛ فرناز هوشمند
450,000
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی
الی یو. کی .دی. سیلوا؛ صالح رحیمی؛ وانس
300,000
آمار و احتمالات دکتری ، طورانی ، نگاه دانش
محسن طورانی؛ سیمین لطیفی
750,000
محاسبات عددی ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ احسان خضری؛ نینا دریاکناری؛ مهدی شناسائی
200,000
احتمال و استنباط آماری ج2،دوستدار،د.تهران
حمید پزشک؛ رابرت. و. هوگ؛ الیوت. آ. تانیس؛ نوروز ایزددوستدار
650,000
ریاضیات مقدماتی،ویرایش7،کرایه چیان
محمدعلی کرایه چیان
390,000
اصول نقشه کشی صنعتی 2 ، متقی پور ، شریف کدکم
احمد متقی پور؛ مبین متقی پور
550,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه