موضوعات: 510-ریاضیات
تعداد عنوان ها: 1,545
احتمال و استنباط آماری ج2،دوستدار،د.تهران
رابرت. و. هوگ؛ 0 ؛ الیوت. آ. تانیس
650,000
رویکردهای نوین روش های طیفی در محاسبات علمی:نظریه ها و کاربردها ، پرند ، د.بهشتی
کورش پرند؛ محسن رزاقی؛ جمال امانی راد؛ مهدی دلخوش؛ محمدمهدی معیری
600,000
محاسبات عددی ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ احسان خضری؛ نینا دریاکناری؛ مهدی شناسائی
200,000
روش هایی در مدل سازی ریاضی ، میرحسنی ، د.امیرکبیر
سیدعلی میرحسنی؛ فرناز هوشمند
450,000
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی
الی یو. کی .دی. سیلوا؛ صالح رحیمی؛ وانس
300,000
آمار و احتمالات دکتری ، طورانی ، نگاه دانش
محسن طورانی؛ سیمین لطیفی
750,000
اصول حسابداری(2)،تالیف،نوروش،صفار
ایرج نوروش؛ فیض الله شیرزادی
450,000
ریاضیات عمومی 1، ویرایش 4، کرایه چیان
محمدعلی کرایه چیان
490,000
شواهد آماری ، رویکردی مبتنی بر درست نمایی ، ارقامی ، مرکزنشردانشگاهی
ریچارد ام. رویال؛ ناصررضا ارقامی؛ سیدمحمود طاهری
210,000
ریاضیات مقدماتی،ویرایش7،کرایه چیان
محمدعلی کرایه چیان
390,000
مقدمه ای بر مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی ، علم بیگی ، د.تهران
0 ؛ جوزف هیر؛ توماس هالت؛ کریستین رینگل؛ مارکو سارستد
470,000
کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای ، وثوقی
ناصر وثوقی؛ هادی شهرابی نژاد؛ فرشته ساحلی
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه