موضوعات: 190-فلسفه جدیدغرب
تعداد عنوان ها: 64
آرای فلسفی و تربیتی ، مورتیمر ، کلام مفرد، د.تهران
فاطمه زیبا کلام مفرد؛ مورتیمر جی. آدلر؛ سمیرا حیدری
100,000
رساله در اصول علم انسانی،بارکلی،بزرگمهر،د.تهران
جرج بارکلی؛ منوچهر بزرگمهر؛ تتقیح یحیی مهدوی
150,000
دکارت تا دریدا نی
محمدرضا آخوندزاده؛ پیتر سجویک
350,000
نوشتار و تفاوت نی
ژاک دریدا؛ عبدالکریم رشیدیان
560,000
شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل نی
جان پلامناتز؛ حسین بشیریه
170,000
کلیات فلسفه،استرول،پاپکین،مجتبوی،حکمت
ریچارد پاپیکن؛ سیدجلال الدین مجتبوی؛ آوروم استرول
350,000
ویتگنشتاین پوپر و ماجرای سیخ بخاری نی
دیوید ادموندز و جان آیدینو؛ حسن کامشاد
250,000
کلیات فلسفه،پاپکین،مجتبوی،د.تهران
جلال الدین مجتبوی؛ ریچارد پاپیکن؛ آوروم استرول
220,000
خوانش ناشناختی از زبان دین،فیلیپس،واله،د.بهشتی
حسین واله؛ دیویی زفانیاه فیلیپس
140,000
عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی،چرمایف،مزینی،د.تهران
سرج چرمایف؛ منوچهر مزینی؛ کریستوفر الکساندر
180,000
تاملات در فلسفه اولی،دکارت،احمدی، 618
احمد احمدی؛ رنه دکارت
110,000
چکیده تاریخ فلسفه غرب،شوروزی،مرندیز
حسین شوروزی؛ مهدی صانعی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه