موضوعات: 190-فلسفه جدیدغرب
تعداد عنوان ها: 64
سه فیلسوف غرب ، جهانگیری ، د.تهران
0 ؛ محسن جهانگیری
360,000
شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل نی
حسین بشیریه؛ جان پلامناتز
170,000
دکارت تا دریدا نی
پیتر سجویک؛ محمدرضا آخوندزاده
350,000
نوشتار و تفاوت نی
ژاک دریدا؛ عبدالکریم رشیدیان
560,000
ویتگنشتاین پوپر و ماجرای سیخ بخاری نی
حسن کامشاد؛ دیوید ادموندز و جان آیدینو
250,000
کلیات فلسفه،استرول،پاپکین،مجتبوی،حکمت
ریچارد پاپیکن؛ سیدجلال الدین مجتبوی؛ آوروم استرول
350,000
عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی،چرمایف،مزینی،د.تهران
سرج چرمایف؛ 0 ؛ کریستوفر الکساندر
180,000
کلیات فلسفه،پاپکین،مجتبوی،د.تهران
0 ؛ ریچارد پاپیکن؛ آوروم استرول
220,000
تاملات در فلسفه اولی،دکارت،احمدی، 618
احمد احمدی؛ رنه دکارت
110,000
خوانش ناشناختی از زبان دین،فیلیپس،واله،د.بهشتی
حسین واله؛ دیویی زفانیاه فیلیپس
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه