موضوعات: 160-منطق
تعداد عنوان ها: 46
واقعیت افسانه و پیش بینی ، نصرآبادی ، د.مفید
رضا گندمی نصرآبادی؛ نلسن گودمن
250,000
مغالطات ، خندان
علی اصغر خندان
290,000
منطق تطبیقی،فلاحی،1969
اسدالله فلاحی
170,000
منطق کاربردی،خندان،447
علی اضغر خندان
180,000
اساس الاقتباس،خواجه نصیرالدین طوسی،رضوی،د.تهران
0 ؛ سلطان الحکماء والمتکلمین محمدبن الحسن الطوسی
500,000
مبانی منطق،اژه ای 314
محمدعلی اژه ای
150,000
مبانی منطق جدید ،نبوی،302
لطف الله نبوی
180,000
شهر خلاق،لندری،عبدالله زاده،دفترپژوهشهای فرهنگی
چارلز لندری؛ محمود عبدالله زاده
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه