موضوعات: قرون وسطی وشرق
تعداد عنوان ها: 56
ترجمه و شرح بدایة الحکمة جلد2 ، شیروانی
علی شیروانی؛ علامه سیدمحمدحسین طباطبائی
350,000
ترجمه و شرح بدایة الحکمة جلد1 ، شیروانی
علی شیروانی؛ سیدمحمدحسین طباطبائی
240,000
ترجمه و شرح بدایة الحکمة جلد3 ، شیروانی
علی شیروانی؛ علامه سیدمحمدحسین طباطبائی
250,000
چهارده رساله،رازی،سبزواری،د.تهران
فخرالدین رازی؛ نگارش محمدباقر سبزواری؛ شهاب الدین سهروردی؛ اشیرالدین ابهری؛ ذوالفضایل اخسیکی و....
250,000
حکمت عملی ، ذیبحی ، 2160
محمد ذبیحی
170,000
تاریخ فلسفه یونان(1)،دبلیو گاتری،قوام صفری،د.تهران
دبلیو.کی.سی.گاتری ؛ مهدی قوام صفری
360,000
حکمة الاشراق،سهروردی،سجادی،د.تهران
جعفر سجادی؛ شهاب الدین یحیی سهروردی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه