موضوعات: وحمل و نقل
تعداد عنوان ها: 51
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
بیلی سیوم؛ نبی اله دهقان؛ مهدی رسولی
480,000
حقایق مغز (مقدمه ای بر مغز و دستگاه عصبی) ، نوربخش نیا ،جهاداصفهان
انجمن بین الملل علوم اعصاب؛ مریم نوربخش نیا؛ مهدی ایوانی؛ بهاره کریمی
150,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی؛ محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه
290,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
فینولا کریگان؛ محمد سروی زرگر
270,000
خواندن متون مطبوعاتی،پهلوان،1712
ربابه پهلوان؛ ندا کاووسی
200,000
درآمدی بر الگوی مدیریت منطقه در ایران،فرجی،س.جهادتهران
امین فرجی؛ علیرضا نظری؛ حمیدرضا بابایی
145,000
تعمیرکار لوازم خانگی برقی درجه 1 گردنده و حرارتی ، صادقی آذر ، آیلار
مهدی صادقی آذر؛ عبدالله رضایی؛ فضه کامران
400,000
سیاست گذاری و مدیریت رسانه،وردی نژاد، د.تهران
فریدون وردی نژاد؛ شهلا بهرامی رشتیانی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه