موضوعات: وحمل و نقل
تعداد عنوان ها: 24
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه؛ کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی
290,000
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
نبی اله دهقان؛ بیلی سیوم؛ مهدی رسولی
480,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
تعمیرکار لوازم خانگی برقی درجه 1 گردنده و حرارتی ، صادقی آذر ، آیلار
مهدی صادقی آذر؛ عبدالله رضایی؛ فضه کامران
400,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
فینولا کریگان؛ محمد سروی زرگر
270,000
معماری سازمانی،یعقوبی،د.سیستان و بلوچستان
نورمحمد یعقوبی؛ رویا شاکری
125,000
کاربرد حسابان کسری در کنترل مقاوم،جلالی،د.علم وصنعت
علی اکبر جلالی؛ محمدرضا رحمانی مهدی آبادی؛ مهدی قاسمی نراقی
100,000
سازمان های پولی و مالی بین المللی،شیرکوند،کویر
سعید شیرکوند؛ مصطفی انتظارالمهدی؛ ساموئل جی.بارکین؛ عبدالمجید سیفی
180,000
تئوری جریان ترافیک،ویلیام،شاهی،د.علم صنعت
جلیل شاهی؛ ویلیام لتزوبچ
95,000
بیهوشی دامپزشکی ، رضایی
ویلیام مویر؛ علی رضایی؛ افشین حاجی زاده؛ جان هابل؛ داوود شریفی؛ رومن اسکاردا
22,000