موضوعات: 380-بازرگانی
تعداد عنوان ها: 50
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
بیلی سیوم؛ نبی اله دهقان؛ مهدی رسولی
480,000
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی؛ محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه
290,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
تعمیرکار لوازم خانگی برقی درجه 1 گردنده و حرارتی ، صادقی آذر ، آیلار
مهدی صادقی آذر؛ عبدالله رضایی؛ فضه کامران
400,000
خواندن متون مطبوعاتی،پهلوان،1712
ربابه پهلوان؛ ندا کاووسی
200,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
فینولا کریگان؛ محمد سروی زرگر
270,000
جامعه شناسی سالمندان،روندهاونظریه ها،امیری ،د.تهران
ریچارد سترسن؛ مجتبی امیری؛ ژاکلین آنجل؛ شهرزاد نیری
60,000
مقابله با اختلال در گیرنده های GPS،موسوی میرکلایی،د.علم صنعت
محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمدجواد رضایی؛ امیر طباطبایی
180,000
فناوری تولید جیره ها و تغذیه نیروهای نظامی،جعفری،د.امام حسین
مهدی جعفری؛ افشین فریدی اسفنجانی؛ عادله محمدی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه