موضوعات: 380-بازرگانی
تعداد عنوان ها: 48
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
نبی اله دهقان؛ بیلی سیوم؛ مهدی رسولی
480,000
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه؛ کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی
290,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
تعمیرکار لوازم خانگی برقی درجه 1 گردنده و حرارتی ، صادقی آذر ، آیلار
مهدی صادقی آذر؛ عبدالله رضایی؛ فضه کامران
400,000
خواندن متون مطبوعاتی،پهلوان،1712
ربابه پهلوان؛ ندا کاووسی
200,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
محمد سروی زرگر؛ فینولا کریگان
270,000
جامعه شناسی سالمندان،روندهاونظریه ها،امیری ،د.تهران
ریچارد سترسن؛ مجتبی امیری؛ ژاکلین آنجل؛ شهرزاد نیری
60,000
مقابله با اختلال در گیرنده های GPS،موسوی میرکلایی،د.علم صنعت
محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمدجواد رضایی؛ امیر طباطبایی
180,000
فناوری تولید جیره ها و تغذیه نیروهای نظامی،جعفری،د.امام حسین
مهدی جعفری؛ افشین فریدی اسفنجانی؛ عادله محمدی
100,000
تحلیل ماتریسی سازه ها ، فلاح
نصرت اله فلاح
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه