موضوعات: 380-بازرگانی
تعداد عنوان ها: 72
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه؛ کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی
290,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
جامعه شناسی کاربردی 2043
استفان اف.استیل؛ حسن ملک؛ جمی پرایس؛ محمد حب وطن
100,000
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
بیلی سیوم؛ نبی اله دهقان؛ مهدی رسولی
480,000
حقایق مغز (مقدمه ای بر مغز و دستگاه عصبی) ، نوربخش نیا ،جهاداصفهان
انجمن بین الملل علوم اعصاب؛ مریم نوربخش نیا؛ مهدی ایوانی؛ بهاره کریمی
150,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
فینولا کریگان؛ محمد سروی زرگر
270,000
تعمیرکار لوازم خانگی برقی درجه 1 گردنده و حرارتی ، صادقی آذر ، آیلار
مهدی صادقی آذر؛ عبدالله رضایی؛ فضه کامران
400,000
درآمدی بر الگوی مدیریت منطقه در ایران،فرجی،س.جهادتهران
امین فرجی؛ علیرضا نظری؛ حمیدرضا بابایی
145,000
خواندن متون مطبوعاتی،پهلوان،1712
ربابه پهلوان؛ ندا کاووسی
200,000
فناوری تولید جیره ها و تغذیه نیروهای نظامی،جعفری،د.امام حسین
مهدی جعفری؛ افشین فریدی اسفنجانی؛ عادله محمدی
100,000
جامعه شناسی سالمندی،تامل های شخصی در نظریه ها،امیری،د.تهران
ریچارد سترستن؛ مجتبی امیری؛ ژاکلین آنجل؛ وجیهه جوانی
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه