موضوعات: 380-بازرگانی
تعداد عنوان ها: 46
صادرات واردات(تئوری و عمل)،بیلی،دهقان،فوژان
بیلی سیوم؛ نبی اله دهقان؛ مهدی رسولی
480,000
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی؛ محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه
290,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
تعمیرکار لوازم خانگی برقی درجه 1 گردنده و حرارتی ، صادقی آذر ، آیلار
مهدی صادقی آذر؛ عبدالله رضایی؛ فضه کامران
400,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
فینولا کریگان؛ محمد سروی زرگر
270,000
خواندن متون مطبوعاتی،پهلوان،1712
ربابه پهلوان؛ ندا کاووسی
200,000
زیست شناسی و فن آوری پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه ها، رمضانیان
دانیل والرو؛ محمود کوشش صبا؛ اصغر رمضانیان
200,000
کاربرد حسابان کسری در کنترل مقاوم،جلالی،د.علم وصنعت
علی اکبر جلالی؛ محمدرضا رحمانی مهدی آبادی؛ مهدی قاسمی نراقی
100,000
نگاهی بر پروژه های توسعه خوشه ای در ایران،سلیمانی،آیین محمودقم
غلامرضا سلیمانی؛ حمید عزیزمحمدلو؛ سیاوش وحدت
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه