موضوعات: 320-علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 492
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن بشیر؛ حسن ابوهنیه؛ محمدابورمان ؛ حسین میر فخرایی
300,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی ، احمدی ، د.تهران
سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
اندرو هیوود؛ نصرت حجازی
220,000
سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن ، میرحیدر ، د.تهران
دره میرحیدر؛ فاطمه سادات میراحمدی
340,000
مقدمه ای سیاسی بر فلسفه ، جیرانی ، آگه
لئو اشتراوس؛ یاشار جیرانی
430,000
سیاست خارجی جهانی و منطقه ای چین در قرن 21
بهاره سازمند فریبرز ارغوانی پیرسلامی
160,000
سیاست جهانی جلد1 ،هیوود ، شفائی ، 2136
اندرو هیوود؛ سیدمسعود موسوی شفائی
180,000
روابط فرهنگی ایران ایتالیا
مجید نجات پور شادی جمالی افشین کرمی
300,000
سیاست مقایسه ای:چارچوبی نظری،گابرییل،طیب،امیرکبیر
گابرئیل ا.المند؛ علیرضا طیب؛ جی.بینگم پوئل؛ وحید بزرگی؛ کاره استروم؛ راسل دالتون
185,000
جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای،جلالیان،2054
شجاع احمدوند؛ روح الله اسلامی
120,000
نظام نوآوری منطقه ای:مفاهیم و مدل های ارزیابی،پاکزاد بناب،تحقیقات سیاسی کشور
مهدی پاکزاد بناب؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مصطفی کاظمی اسفه؛ آرین عظیمی؛ علی حسینی
180,000
حکمروایی خوب شهری ، زرندی ، طحان
حسین محمدپور زرندی
230,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه