موضوعات: 320-علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 495
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن بشیر؛ حسن ابوهنیه؛ محمدابورمان ؛ حسین میر فخرایی
300,000
مقدمه ای سیاسی بر فلسفه ، جیرانی ، آگه
یاشار جیرانی؛ لئو اشتراوس
430,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
نصرت حجازی؛ اندرو هیوود
220,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی ، احمدی ، د.تهران
سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
300-علوم اجتماعی
مجید نجات پور شادی جمالی افشین کرمی
300,000
حکمروایی خوب شهری ، زرندی ، طحان
حسین محمدپور زرندی
230,000
سیاست جهانی جلد1 ،هیوود ، شفائی ، 2136
سیدمسعود موسوی شفائی؛ اندرو هیوود
180,000
نظام نوآوری منطقه ای:مفاهیم و مدل های ارزیابی،پاکزاد بناب،تحقیقات سیاسی کشور
مهدی پاکزاد بناب؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مصطفی کاظمی اسفه؛ آرین عظیمی؛ علی حسینی
180,000
اندیشه های سیاسی در ایران باستان،2053
شجاع احمدوند؛ روح الله اسلامی
120,000
300-علوم اجتماعی
فاطمه عسگری
345,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه