موضوعات: 320-علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 527
دموکراسی در افول ، سلطانی ، ادیبان روز
حسین علی سلطانی؛ فیلیپ کاتلر؛ سیده السماء الزهرااصولی
350,000
روش های پژوهش در روابط بین الملل ، پیله رود ، د.مفید
کریستوفر لمونت؛ علیرضا ثمودی پیله رود
380,000
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن بشیر؛ حسن ابوهنیه؛ حسین میر فخرایی؛ محمدابورمان
300,000
درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی ، اسمیت ، دانایی فرد
حسن دانایی فرد؛ اسمیت ؛ لاریمر
480,000
تحلیل اطلاعات چگونه در محیط های پیچیده بیاندیشیم ، جعفری
حمید جعفری؛ هال؛ قرهاد نظری زاده؛ نباوم
600,000
تربیت عقلانی از منظر سعدی ، ایرانمنش ، پادینا
فاطمه ایرانمنش؛ سیدحمیدرضا علوی
900,000
مقدمه ای سیاسی بر فلسفه ، جیرانی ، آگه
یاشار جیرانی؛ لئو اشتراوس
430,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی ، احمدی ، د.تهران
سیدعباس احمدی؛ 0 ؛ سیدیوسف هاشمی
200,000
سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن ، میرحیدر ، د.تهران
دره میرحیدر؛ 0 ؛ فاطمه سادات میراحمدی
310,000
جان راولز از نگاه مایکل سندل ، نوری زاده ، د.مفید
یوسف شاقول؛ اکرم نوری زاده
650,000
قرن بیست و یکم قرن آسیا - پاسیفیک ، زارعی ، د.تهران
بهادر زارعی؛ 0 ؛ مصطفی رشیدی
630,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
اندرو هیوود؛ نصرت حجازی
220,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
سیاست خارجی جهانی و منطقه ای چین در قرن 21
بهاره سازمند فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ 0
160,000
حکمروایی خوب شهری ، زرندی ، طحان
حسین محمدپور زرندی
230,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه