موضوعات: انجمنها
تعداد عنوان ها: 65
مبانی جامعه شناسی محیط زیست ، فروتن کیا ، اندیشه احسان
شهروز فروتن کیا؛ عبدالرضا نواح
340,000
جامعه شناسی مصرف،جوئل،حیدرزاده،مهربان
کامبیز حیدرزاده؛ جوئل استیلرمن؛ مرجان مهیمنی
220,000
محیط زیست و سلامت انسان،یوسفی،تالاب
حسین یوسفی؛ محمد میرزایی؛ گیتی نوری؛ یاسمین زندی
200,000
مبانی نظری مرمت ، میردانش ، پرهام نقش
سیدمهدی میردانش؛ مجیدکفائی قائنی
250,000
جامعه و تغییرات آب و هوا ، صالحی
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد
240,000
اهل کجا هستیم ؟ اصفهانی ، روزنه
مروارید قاسمی اصفهانی
185,000
مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی 2جلدی ، نایبی
هوشنگ نایبی؛ استنلی ایتزن؛ باکازین؛ کلی ایتزن اسمیت
700,000
جامعه صنعتی،هربرت بلومر،تنهایی،بهمن برنا
هربرت بلومر؛ ح.ا.تنهایی ؛ بیتا مدنی
120,000
کتاب راهنما زبان تخصصی مشاوره،ایروانی،سناگستر
محمدرضا ایروانی؛ سجاد مجیدی پرست
250,000
خلق فضای قابل دفاع،نیومن،رواقی،طحان
اسکار نیومن؛ فائزه رواقی؛ کاوه صابر
115,000
مدل سازی،کنترل و مدیریت در آتش سوزی های جنگل،ویگاس،قدس خواه دریایی،حق شناس
ویگاس ؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ بری بیا؛ راهله استادهاشمی؛ هراس ؛ لئون
190,000
مسکن پایدار(اصول و اجرا)،برایان،شورچه،مدیران امروز
برایان ادواردز؛ محمود شورچه؛ دیوید تورنت
110,000
شهرهای کوچک و میانی،فنی،مدیران امروز
زهره فنی؛ اشرف السادات باقری
100,000
شاخصه های اجتماعی برابری سلامت در محیط های شهری،ضرابی،علم آفرین
کمیسیون سازمان جهانی؛ اصغر ضرابی؛ سیدجمال الدین صمصام شریعت
40,000
اعتیاد به مواد مخدر و خانواده ها،مارینابارنارد،ایروانی،سخنوران
مارینا بارنارد؛ محمدرضا ایروانی؛ یگانه یاوری؛ فرزانه حیدری
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه