موضوعات: 340-حقوق
تعداد عنوان ها: 724
قانون مدنی1398 ،منصور
جهانگیر منصور
180,000
قانون اساسی1398 منصور
جهانگیر منصور
100,000
قانون تجارت 1398،منصور
جهانگیر منصور
220,000
قانون چک،سفته، برات 98،منصور
جهانگیر منصور
150,000
قانون مجازات اسلامی 1398منصور
جهانگیر منصور
280,000
راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران دانشگاه تهران
مجید پرچمی جلال رسول حیدری مهارلوئی
430,000
دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری،آقایی،د.تهران
داود آقایی؛ یونس علاقه بند حسینی؛ امین قنبری امیرهنده
300,000
کلیات حقوق اساسی،ویژه 1806
محمدرضا ویژه
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه