موضوعات: 310-آمارعمومی
تعداد عنوان ها: 687
جغرافیای جمعیت ایران ، قدیری معصوم ، د.تهران
مجتبی قدیری معصوم؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی چراغی
300,000
شهر فردا و آینده ای از زندگی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
کارلو راتی؛ حسین حاتمی نژاد؛ متیو کلودل؛ رامین ضربی کناری
300,000
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
کارن ماسبرگر؛ الهام اکبری؛ زینب عبداللهی؛ کارولین تولبرت؛ رامانا مک نل
330,000
سواد محیط زیستی در علم و جامعه 2جلدی ، قربانی ، د.تهران
مهدی قربانی؛ رولند ورنر شولز
1,700,000
نگارش مردم نگاری ،مقصودی ،دا .تهران
جسیکا اسمارت گو لیون؛ مقصودی .صالحی
220,000
توسعه کشاورزی عدالت محور مبانی و سیاست ، د.تهران
حجت ورمزیان؛ مصطفی بنی اسدی؛ خلیل کلانتری
740,000
مبانی آینده پژوهی ، تقوی
مصطفی تقوی
600,000
فلسفه و تئوری سازمان ، عسگری ، د.تهران
هاریمیدوس سوکاس؛ ناصر عسگری؛ رابرت چیا؛ مجتبی امیری
550,000
شکوفایی شهری ، علیزاده ، پاپلی
فرهاد علیزاده افشار؛ برنامه اسکان سازمان ملل متحد؛ فروغ خزاعی نژاد
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه