موضوعات: 310-آمارعمومی
تعداد عنوان ها: 709
توسعه کشاورزی عدالت محور مبانی و سیاست ، د.تهران
0 ؛ حجت ورمزیان؛ مصطفی بنی اسدی؛ خلیل کلانتری
740,000
نگارش مردم نگاری ،مقصودی ،دا .تهران
0 ؛ جسیکا اسمارت گو لیون
220,000
جغرافیای جمعیت ایران ، قدیری معصوم ، د.تهران
0 ؛ مجتبی قدیری معصوم؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی چراغی
360,000
در جستجوی معنا ، حیدری ، چاپار
لیندا هولبخ؛ امیرهوشنگ حیدری؛ نایجل اسپرینگت؛ مرتضی توکل
250,000
جمعیت شناسی ایران 2278
علی اصغر مهاجرانی
130,000
مبانی آینده پژوهی ، تقوی
مصطفی تقوی
600,000
پویش کیفی و طرح پژوهش، و2، کرسول، دانایی فرد ، صفار
جان کرسو؛ دانایی فرد و کاظمی
480,000
فلسفه و تئوری سازمان ، عسگری ، د.تهران
0 ؛ هاریمیدوس سوکاس؛ رابرت چیا
550,000
شهر فردا و آینده ای از زندگی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
کارلو راتی؛ حسین حاتمی نژاد؛ رامین ضربی کناری؛ متیو کلودل
300,000
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
کارن ماسبرگر؛ الهام اکبری؛ کارولین تولبرت؛ زینب عبداللهی؛ رامانا مک نل
330,000
روش های پژوهش در رسانه ها و ارتباطات ، قاسمی ، سازمان جهاد
آرتور آسابرگر؛ احسان شاه قاسمی؛ محمدرضا نیرو
950,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه