موضوعات: 310-آمارعمومی
تعداد عنوان ها: 680
شکوفایی شهری ، علیزاده ، پاپلی
فرهاد علیزاده افشار؛ برنامه اسکان سازمان ملل متحد؛ فروغ خزاعی نژاد
450,000
شهر فردا و آینده ای از زندگی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
کارلو راتی؛ حسین حاتمی نژاد؛ رامین ضربی کناری؛ متیو کلودل
300,000
جغرافیای جمعیت ایران ، قدیری معصوم ، د.تهران
مجتبی قدیری معصوم؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی چراغی
300,000
نگارش مردم نگاری ،مقصودی ،دا .تهران
جسیکا اسمارت گو لیون؛ مقصودی .صالحی
220,000
تربیت شهروندی (با تاکید بر مولفه ها) ، برخورداری،جهاداصفهان
کارن ماسبرگر؛ الهام اکبری؛ کارولین تولبرت؛ زینب عبداللهی؛ رامانا مک نل
330,000
فلسفه اخلاق ، مصباح
ناصر عسگری؛ هاریمیدوس سوکاس؛ مجتبی امیری؛ رابرت چیا
550,000
توسعه کشاورزی عدالت محور مبانی و سیاست ، د.تهران
حجت ورمزیان؛ مصطفی بنی اسدی؛ خلیل کلانتری
740,000
مدیریت اوقات فراغت و ورزش ، احسانی ، د.مدرس
محمد احسانی؛ سارا کشکر
400,000
جامعه شناسی شهری،ویرایش2،ربانی،595
رسول ربانی؛ فریدون وحیدا
170,000
نهادهاوسازمانها1220
مینا دده بیگی؛ دبلیو ریچارد اسکات
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه