موضوعات: 310-آمارعمومی
تعداد عنوان ها: 707
روش های پژوهش در رسانه ها و ارتباطات ، قاسمی ، سازمان جهاد
احسان شاه قاسمی؛ آرتور آسابرگر؛ محمدرضا نیرو
950,000
پویش کیفی و طرح پژوهش، و2، کرسول، دانایی فرد ، صفار
دانایی فرد و کاظمی؛ جان کرسو
480,000
توسعه کشاورزی عدالت محور مبانی و سیاست ، د.تهران
حجت ورمزیان؛ مصطفی بنی اسدی؛ خلیل کلانتری
740,000
جایگاه شناسی حکمت علمی (در جستجوی علوم انسانی) 2238
سیدحمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی
390,000
مبانی آینده پژوهی ، تقوی
مصطفی تقوی
600,000
شهر فردا و آینده ای از زندگی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ کارلو راتی؛ رامین ضربی کناری؛ متیو کلودل
300,000
فلسفه و تئوری سازمان ، عسگری ، د.تهران
هاریمیدوس سوکاس؛ ناصر عسگری؛ مجتبی امیری؛ رابرت چیا
550,000
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
الهام اکبری؛ کارن ماسبرگر؛ کارولین تولبرت؛ زینب عبداللهی؛ رامانا مک نل
330,000
جغرافیای جمعیت ایران ، قدیری معصوم ، د.تهران
مجتبی قدیری معصوم؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی چراغی
300,000
در جستجوی معنا ، حیدری ، چاپار
لیندا هولبخ؛ امیرهوشنگ حیدری؛ نایجل اسپرینگت؛ مرتضی توکل
250,000
نگارش مردم نگاری ،مقصودی ،دا .تهران
مقصودی .صالحی؛ جسیکا اسمارت گو لیون
220,000
جمعیت شناسی ایران 2278
علی اصغر مهاجرانی
130,000
سواد محیط زیستی در علم و جامعه 2جلدی ، قربانی ، د.تهران
رولند ورنر شولز؛ مهدی قربانی
1,700,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه