موضوعات: 310-آمارعمومی
تعداد عنوان ها: 705
روش های پژوهش در رسانه ها و ارتباطات ، قاسمی ، سازمان جهاد
احسان شاه قاسمی؛ آرتور آسابرگر؛ محمدرضا نیرو
950,000
پویش کیفی و طرح پژوهش، و2، کرسول، دانایی فرد ، صفار
دانایی فرد و کاظمی؛ جان کرسو
480,000
جایگاه شناسی حکمت علمی (در جستجوی علوم انسانی) 2238
سیدحمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی
390,000
مبانی آینده پژوهی ، تقوی
مصطفی تقوی
600,000
توسعه کشاورزی عدالت محور مبانی و سیاست ، د.تهران
حجت ورمزیان؛ مصطفی بنی اسدی؛ خلیل کلانتری
740,000
نگارش مردم نگاری ،مقصودی ،دا .تهران
مقصودی .صالحی؛ جسیکا اسمارت گو لیون
220,000
سواد محیط زیستی در علم و جامعه 2جلدی ، قربانی ، د.تهران
رولند ورنر شولز؛ مهدی قربانی
1,700,000
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
الهام اکبری؛ کارن ماسبرگر؛ کارولین تولبرت؛ زینب عبداللهی؛ رامانا مک نل
330,000
فلسفه و تئوری سازمان ، عسگری ، د.تهران
هاریمیدوس سوکاس؛ ناصر عسگری؛ مجتبی امیری؛ رابرت چیا
550,000
شهر فردا و آینده ای از زندگی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ کارلو راتی؛ رامین ضربی کناری؛ متیو کلودل
300,000
جغرافیای جمعیت ایران ، قدیری معصوم ، د.تهران
مجتبی قدیری معصوم؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی چراغی
300,000
جمعیت شناسی ایران 2278
علی اصغر مهاجرانی
130,000
در جستجوی معنا ، حیدری ، چاپار
لیندا هولبخ؛ امیرهوشنگ حیدری؛ نایجل اسپرینگت؛ مرتضی توکل
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه