موضوعات: 350-علوم اداری و نظامی
تعداد عنوان ها: 270
استخدامی مامایی ، فلاحی ، آراه
یاسمن فلاحی؛ معصومه صادقی
860,000
اکتساب دفاعی تجربیات موفق بین المللی ، زارعی
وحید زارعی؛ قاسم فولادی
490,000
تفکر هوشمندانه استفاده از تفکر انتقادی جهت بهبود محمودی امام صادق
محمد مهدی محمودی؛ مایکل کالت؛ محمد صابر مرشد
300,000
استخدامی دبیر تربیت بدنی ، آراه
یوسف عبداله پور
850,000
بانک سوالات استخدامی آموزش و پرورش ، عباسی ، آراه
مریم عباسی؛ فرشته یارحسین؛ فاطمه شمس
650,000
برندسازی در بخش عمومی ، توکلی ، صفار
پل تمپورال؛ غلامرضا توکلی؛ محمدعلی معین
500,000
رانتیریسم ، شیرکوند ، د.تهران
سعید شیرکوند؛ 0
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه