موضوعات: 060-سازمانهای عمومی وعلوم موزه داری
تعداد عنوان ها: 124
یادگیری عمیق با شبکه تقابلی مولد ، ترکیان ، نیازدانش
ایوب ترکیان؛ یعقوب لنگر؛ ولادیمیر باک
360,000
انقلاب یادگیری عمیق ، رضی ، علمیران
ترنس سجنوسکی؛ مراد روح رضی؛ علی محمدیان اصل
700,000
تئوری حسابداری 2،هندریکسن ،پارسا ئیان ،صفار
علی پارسا ئیان؛ الدون اس؛ هندریکسون ؛ مایکل اف؛ ون بردا
950,000
پایتون یادگیری ماشین .ترکیان . نیاز دانش
ایوب ترکیان؛ وی منگ لی
420,000
پردازش زبان طبیعی برای وب معنایی ، عصاره ، چاپار
مینارد ؛ فریده عصاره؛ آوگنشتاین
380,000
داده کاوی مفاهیم و تکنیک ها،هان،اسماعیلی،و3،نیازدانش
مهدی اسماعیلی؛ ژیاوی هان؛ میشلن کمبر؛ ژان پی
600,000
داده کاوی:مفاهیم و تکنیک ها،جیاوی هان،قمی،و3،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی؛ جیاوی هان؛ میشلن کمبر؛ جیان پی
700,000
مباحثی در تحلیل شبکه های اجتماعی،فیضی درخشی،پادینا
محمدرضا فیضی درخشی؛ امین خدائی؛ الناز زعفرانی معطر
320,000
یادگیری ماشین تخاصمی .ترکیان .نیاز دانش
ایوب ترکیان؛ ب .نلسون ب .روبینستاین.آجوزف .ج .د.تایگار
680,000
یادگیری عمیق .ترکیان نیاز دانش
ترکیان ؛ ایان گودفلو .یاشوا آرون کورویل
650,000
یادگیری ماشین ، البرزی ، د.شریف
محمود البرزی؛ محمد علی خانی
300,000
تحلیل شبکه های اجتماعی.اگراوال .اسماعیلی نیاز دانش
مهدی اسماعیلی؛ چاروسی .اگراوال
450,000
مباحث پیشرفته در داده کاوی ، کیوانپور ، کیان
محمدرضا کیوانپور؛ فرانک حسن زاده؛ محمد مرادی
475,000
آنالیز اکتشافی و داده کاوی ، صابری بدر ، پادینا
ریجای کوتو؛ سیاوش صابری بدر؛ بالادشپانده
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه