موضوعات: 030-دایرة المعارفهای عمومی
تعداد عنوان ها: 41
تحقیق در عملیات 2 ، اسدی ، علوم رایانه
ابراهیم اسدی گنگرج
450,000
آینده پژوهی در سیستم های پیچیده ، بشیری
حسن بشیری؛ امیر ناظمی
250,000
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
روش های کاربردی در تفکر سیستمی ، عادل آذر
باب ویلیامز؛ عادل آذر؛ ریچارد هاملبرونر؛ سعید جهانیان
210,000
مبانی نظری تحقیق در عملیات،مهرگان،کتاب دانشگاهی
محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده
300,000
آینده پژوهی و نوآوری پایدار ، فضلی ، د.امام خمینی
صفر فضلی؛ فرهادی نظری زاده
100,000
آینده پژوهی مروری بر روش های منتخب ، خزایی
سعید خزایی؛ امیر ناظمی؛ امیرهوشنگ حیدری
400,000
راهنمای مقدماتی تا پیشرفته Simulink،داستان پور،کانون نشرعلوم
علی اکبر داستان پور؛ محمد فتحی؛ فرینا زمانی اسکویی
300,000
شناسایی سیستم های غیرخطی،احمدی،د.امیرکبیر
سلمان احمدی؛ مهدی کراری
270,000
آینده پژوهی مفاهیم روشها کاربردها ، قائدی ، جهاددانشگاهی تهران
امید احمدی؛ زینت قائدی؛ ابوالفضل خوشحال
130,000
نظریه اطلاعات و کدگذاری،جانز،اسماعیلی،صنعتی اصفهان
گ . آ . جانز؛ مرتضی اسماعیلی؛ ج . م . جانز
100,000
تفکر سیستمی،مدوز،عادل آذر،د.امام صادق
دنلا اچ.مدوز؛ عادل آذر؛ حامد فلاح تفتی
155,000
Simulinkو کاربردهای آن در مهندسی ، شادکام انور، دیباگران
حسن شادکام انوری؛ بهاره مرادی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه