موضوعات: 030-دایرة المعارفهای عمومی
تعداد عنوان ها: 49
شبکه ها .مارک نیومن .ترکیان .نیاز دانش
ایوب ترکیان؛ مارک نیومن
500,000
تحقیق در عملیات 2 ، اسدی ، علوم رایانه
ابراهیم اسدی گنگرج
450,000
فیزیک پلیمر ها ،صادقی ،صنعتی امیر کبیر
لسی هوارد اسپرلینگ؛ صادقی؛ کشکولی
520,000
روش های کاربردی در تفکر سیستمی ، عادل آذر
باب ویلیامز؛ عادل آذر؛ سعید جهانیان؛ ریچارد هاملبرونر
210,000
آینده پژوهی در سیستم های پیچیده ، بشیری
حسن بشیری؛ امیر ناظمی
250,000
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
آینده پژوهی مروری بر روش های منتخب ، خزایی
سعید خزایی؛ امیر ناظمی؛ امیرهوشنگ حیدری
400,000
آینده پژوهی و نوآوری پایدار ، فضلی ، د.امام خمینی
صفر فضلی؛ فرهادی نظری زاده
100,000
مبانی نظری تحقیق در عملیات،مهرگان،کتاب دانشگاهی
محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده
300,000
شناسایی سیستم های غیرخطی ، کراری ،د.امیرکبیر
سلمان احمدی؛ مهدی کراری
270,000
پیچیدگی و آشوب: مروری بر مفاهیم نظری ، خلجانی
جعفر قیدرخلجانی؛ رضا حاجی قاسمی؛ حسن حاجی قاسمی
150,000
مبانی فلسفی دانش تحقیق در عملیات،محقر،د.تهران
0 ؛ علی محقر؛ محمدحسن ملکی
200,000
تحقیق در عملیات1:برنامه ریزی خطی،زاهدی سرشت،نگاه دانش
مازیار زاهدی سرشت؛ شهرزاد خسروی
500,000
راهنمای مقدماتی تا پیشرفته Simulink،داستان پور،کانون نشرعلوم
علی اکبر داستان پور؛ محمد فتحی؛ فرینا زمانی اسکویی
300,000
آینده پژوهی مفاهیم روشها کاربردها ، قائدی ، جهاددانشگاهی تهران
امید احمدی؛ زینت قائدی؛ ابوالفضل خوشحال
130,000
نظریه اطلاعات و کدگذاری،جانز،اسماعیلی،صنعتی اصفهان
مرتضی اسماعیلی؛ گ . آ . جانز؛ ج . م . جانز
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه