موضوعات: 030-دایرة المعارفهای عمومی
تعداد عنوان ها: 49
تحقیق در عملیات 2 ، اسدی ، علوم رایانه
ابراهیم اسدی گنگرج
450,000
فیزیک پلیمر ها ،صادقی ،صنعتی امیر کبیر
لسی هوارد اسپرلینگ؛ صادقی؛ کشکولی
520,000
آینده پژوهی در سیستم های پیچیده ، بشیری
حسن بشیری؛ امیر ناظمی
250,000
روش های کاربردی در تفکر سیستمی ، عادل آذر
باب ویلیامز؛ عادل آذر؛ سعید جهانیان؛ ریچارد هاملبرونر
210,000
تئوری مجموعه راف (مفاهیم اولیه،کاربردونرم افزار)، شیخ ، دا.شاهرود
رضا شیخ؛ محمداحسان سوری؛ فاطمه سجادیان؛ معصومه قسطین رودی
200,000
آینده پژوهی مروری بر روش های منتخب ، خزایی
سعید خزایی؛ امیر ناظمی؛ امیرهوشنگ حیدری
400,000
آینده پژوهی و نوآوری پایدار ، فضلی ، د.امام خمینی
صفر فضلی؛ فرهادی نظری زاده
100,000
مبانی نظری تحقیق در عملیات،مهرگان،کتاب دانشگاهی
محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده
300,000
تحقیق در عملیات1:برنامه ریزی خطی،زاهدی سرشت،نگاه دانش
مازیار زاهدی سرشت؛ شهرزاد خسروی
500,000
راهنمای مقدماتی تا پیشرفته Simulink،داستان پور،کانون نشرعلوم
علی اکبر داستان پور؛ محمد فتحی؛ فرینا زمانی اسکویی
300,000
پیچیدگی و آشوب: مروری بر مفاهیم نظری ، خلجانی
جعفر قیدرخلجانی؛ رضا حاجی قاسمی؛ حسن حاجی قاسمی
150,000
شناسایی سیستم های غیرخطی ، کراری ،د.امیرکبیر
سلمان احمدی؛ مهدی کراری
270,000
آینده پژوهی مفاهیم روشها کاربردها ، قائدی ، جهاددانشگاهی تهران
امید احمدی؛ زینت قائدی؛ ابوالفضل خوشحال
130,000
نظریه اطلاعات و کدگذاری،جانز،اسماعیلی،صنعتی اصفهان
گ . آ . جانز؛ مرتضی اسماعیلی؛ ج . م . جانز
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه