موضوعات: 050-پیایندهای عمومی ونمایه های آن
تعداد عنوان ها: 328
مهندسی نرم افزار جلد2 پرسمن ، ویرایش 8 ، قمی ، علوم رایانه
عین اله جعفرنژادقمی؛ راجر پرسمن؛ ماکسیم؛ ابراهیم عامل محرابی
550,000
مرجع کامل جاوا ، شیلد ، قاسمی ، کیان
الناز قاسمی؛ هربرت شیلد؛ ایمان سلیمانی
1,395,000
سیستم های توزیع شده (اصول و الگوها)،و3،تننباوم،قمی،علوم رایانه
اندرو اس . تننباوم؛ عین الله جعفرنژاد قمی؛ مارتین وان استین
600,000
آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا ، وحیدی ، فن آوری نوین
جواد وحیدی؛ همایون موتمنی؛ رمضان عباس نژادورزی
550,000
تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه ، قربانی ف د.شاهرود
علی اکبر قربانی؛ وی لو؛ مهبد تولایی
450,000
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه
عین الله جعفرنژادقمی
200,000
حل مسائل GO ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ سیدامیرحسین طاهری اطاقسرا
670,000
مرجع کامل اکسل 2016 ، قنبر ، کیان
جواد قنبر؛ جان والکنبش
880,000
آموزش گام به گام برنامه نویسی GO ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ سیدامیرحسین طاهری اطاقسرا
500,000
خودآموز سریع LATEX ، مس فروش
علی مس فروش
300,000
خودآموز تصویری Word 2016 ، دهکردی ، کیان
آیلین مارمل؛ امیر فروزنده دهکردی
400,000
خودآموز تصویری Excel 2016 ، کرمی ، کیان
پل مک فدریس؛ منصوره کرمی
400,000
مرجع کاربردی ویندوز10 ، لواسانی ، آیلار
میک هالسی؛ فاطمه سادات لواسانی؛ فهیمه غنچه ای
600,000
برنامه نویسی VBA در Excel ، قنبر ، کیان
الکساندر ؛ جواد قنبر
395,000
مهندسی نرم افزار ج1 ویرایش8 ، پرسمن ، قمی ، علوم رایانه
راجر اس. پرسمن؛ عین اله جعفرنژادقمی؛ بروس آر. ماکسیم؛ ابراهیم عامل محرابی
500,000
اندروید برای برنامه نویسان ، دایتل ، سیروسیان
کامران سیروسیان؛ پاول دایتل -هاروی دایتل -الکساندر والد
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه