تعداد عنوان ها: 792
خودآموز اپراتوری کامپیوترویراست2، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی
13,500
تمرین های مهارتی زبان برنامه نویسی C ، طاری،جهان نو
کوروش کریمی طاری؛ امیرحسین رضوی
9,000
میکروکنترلر 8051،استیوارت،خامنیان،آشینا تبریز
جیمز و. اسیتوارت؛ امیر عباس خامنیان؛ کای میائو
20,000
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان کامپیوتر،براون،تقی بخش،بال کبوتران
چارلز نورما مولن؛ فرهاد تقی بخش؛ چارلز پی براون
95,000
ریزپردازنده 80386 ، لونتال ، پیروی
لنس لونتال؛ علی پیروی
14,500
تحلیل دستگاههای مکانیکی به کمک کامپیوتر ، نیک روش
پرویز نیک روش؛ ناصر سلطانی؛ عباس راستگو
12,000
فنون تحقیق عملیات ، ابریشمی
فرنچ و همکاران؛ حمید ابریشمی؛ محمدرضا حمیدی زاده
120,000
گرافیک سه بعدی در ++C ، قمی
تیم ویتنبرگ؛ عین الله جعفرنژاد قمی
8,500
ساختمان داده ها ، پناهی
جودیت ا. نپ؛ غلامرضا پناهی
5,800