تعداد عنوان ها: 792
سوئیچینگ LAN ، گام اول ، مختارپور،پندارپارس
ماتیو ج. کستلی؛ علی مختارپور
240,000
مسیر یابی،گام اول،مختارپور،پندارپارس
علی مختارپور؛ بیل پارکورست
290,000
شبکه های کامپیوتری با رویکرد بالا به پایین ج1،و6،کروز،قمی،علوم رایانه
جیمز اف.کروز؛ عین الله جعفرنژاد قمی؛ کیت دبلیو.راس
190,000
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات،قمی،دانش بنیان
عین الله جعفرنژاد قمی؛ فاطمه جعفرنژاد قمی
150,000
کتاب آموزشی فورترن FORTRAN 90/95 ،چپمن،قدسی،ناقوس
امید ناصر قدسی؛ استفن جی چپمن؛ امید ممتاز
300,000
شبکه های کامپیوتری با رویکرد بالا به پایین ج2،و6،کروز،قمی،علوم رایانه
جیمز اف.کروز؛ عین الله جعفرنژادقمی؛ کیت دبلیو.راس
150,000
مدیریت شبکه های کامپیوتری ج1،میزاینان،د.یزد
کیارش میزانیان؛ علیرضا کریمی
135,000
شبکه های کامپیوتری،نوبری،فراهوش
سابینا نوبری؛ روح اله آب نیکی؛ سکینه آقازاده
195,000
گرافیک رایانه ای ج1،هیرن،قلی زاده،و4،د.شریف
دونالد هیرن؛ بهروز قلی زاده؛ ام. پائولین بیکر
300,000
شبکه های کامپیوتری ج1(رویکردTop-Down)،و6،اکبری،نیازدانش
بهزاد اکبری؛ مهدی ایمانی؛ حامد صانعی؛ نیلوفر مظهری
200,000
جست و جو در اینترنت(مفاهیم و روشها)،کشتی آرای،د.آ.خوراسگان اصفهان
نرگس کشتی آرای؛ شهرام شهبازی؛ علیرضا یوسفی
170,000
آشنایی با شبکه بی سیم باcd،قرشی،مهرجرد
علی قرشی؛ علی آقارسولی
200,000
واژه نامه مهندسی داده ها ، روحانی رانکوهی ، جلوه
محمد تقی روحانی رانکوهی؛ یوسف امیری
160,000
اصول طراحی پایگاه داده ها ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ علیرضا عظیمی؛ باقر رحیم پورکامی
115,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه