تعداد عنوان ها: 792
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی،پرات،قمی،و4،علوم رایانه
عین لله جعفرنژاد قمی؛ ترنس دبلیو پرات؛ مارون وای. زیلکوویتز
290,000
هوش محدوده ای مکانی،ملک،د.خواجه نصیر
محمدرضا ملک؛ مهری داوطلب
160,000
مبانی فناوریهای اطلاعاتی،مهرداد،1187
جعفر مهرداد؛ سارا کلینی
190,000
اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای،بختیاری،د.شریف
شهرام بختیاری؛ سعید قاضی مغربی
180,000
سازمان و معماری کامپیوتر ج1،استالنیگز،سپیدنام،و9،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ ویلیام استالینگز
380,000
شبکه های میان ارتباطی(رویکردمهندسی)،دوآتو،صفایی،د.بهشتی
خوزه دوآتو؛ فرشاد صفایی؛ لیونل نی؛ سوداکار یالامانچیلی
250,000
معماری کامپیوتر پیشرفته و پردازش موازی،الروینی،ناصری،د.امام حسین
هشام الروینی؛ علی ناصری؛ مصطفی عبدالبار؛ محمدمهدی نظام آبادی
130,000
شبکه های کامپیوتر،تننباوم،پدرام،و5،علوم رایانه
حسین پدرام؛ اندرو.اس.تننباوم ؛ فرحناز پورفرد؛ دیوید جی.ودرال
400,000
مرجع کامل شبکه های بی سیم و سیار،حسینی سنو،جهادمشهد
امین حسینی سنو؛ شیرزاد شهریاری
350,000
شبکه های کامپیوتری رویکرد کل به جزء ج1،کروز،آنالویی،و6،نشردانشگاهی کیان
مرتضی آنالویی؛ جیمز اف.کروز؛ مریم شیرمحمدی؛ کیت دبلیو راس
350,000
طراحی و تحلیل الگوریتم های موازی،جی.اکل،وحیدی،علوم رایانه
سلیم جی.اکل؛ جواد وحیدی؛ شعبانی نژاد
290,000
طراحی و معماری کامپیوتر،پترسون،هوشمند،و5،نیازدانش
مسعود هوشمند؛ دیوید.آ.پترسون ؛ جان.ل.هنسی ؛ حمیدرضا رضایی نیا؛ فاطمه رضایی نیا
400,000
مهندسی اینترنت،رضائی،خط اول
عباسعلی رضائی
190,000
مدار منطقی ، براون ، زارع پور ، نص
استفن براون؛ علیرضا زارع پور
300,000
طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ،رضوی،نص
بهزاد رضوی؛ داریوش شیری؛ حسن معرفی
390,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه