موضوعات: 040-علوم رایانه
تعداد عنوان ها: 793
شبکه های کامپیوتری ج1،و5،تننباوم،قمی،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ آندرو اس. تننباوم؛ عین الله جعفرنژاد قمی؛ دیوید ج. ودرال
600,000 420,000
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل ،شاتس،قمی
عین الله جعفرنژادقمی؛ سیلبرشاتس ؛ گالوین؛ گین
690,000
ساختمان داده ها در ++C،قمی
جعفرنژاد قمی
450,000
استاندارها و چالش های اینترنت اشیا ، قیصری ، علوم رایانه
محمد قیصری؛ فاطمه یزدان نژاد؛ سعیدرضا عرب؛ کیاناز رضایی
350,000
فراتر از استادی در میکروتیک ، شریعتمداری ، دیباگران
فروغ شریعتمداری؛ سعید حکیمی نیا
500,000
طراحی رابط کاربری PyQt در پایتون ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ نوراله کریم تبار احمدچالی
350,000
کاربر ICDL 2016 ، موسوی ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
780,000
ریزپردازنده و زبان اسمبلی،همایونپور،شیخ بهایی اصفهان
محمدمهدی همایونپور؛ فرزاد حصار؛ امیر اصغری؛ علی قنبری
600,000
ICDL سطح2(2016)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
مجید سبزعلی گل؛ علی موسوی
750,000
مهارت 6:پاورپوینت ICDL2016 ، سبزعلی گل ، صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
مهارت 4 : صفحه گسترده Microsoft Excel 2016 ، سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
واژه نامه علم داده ، نیکخواه
امیره نیکخواه
280,000
رایانش ابری ، بهوومیک ، قمی ، علوم رایانه
ساندیپ بهوومیک؛ عین اله جعفرنژاد قمی؛ بهنام برزگر
470,000
علوم اطلاعات و ارتباطات ، فتوره چی ، اندیشه احسان
الکس موکی ئلی؛ محمدمهدی فتوره چی
200,000
مهندسی فناوری اطلاعات ، قمی،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی
350,000
اصول طراحی آماری آزمایش ها ، تابنده ، دانش نگار
فاطمه تابنده؛ نازنین داراب زاده؛ سمیرااله یاری بیک؛ محمد نجاتیان
600,000
قابلیت اطمینان سیستم های کامپیوتری (ایمنی و کاربردپذیری) ، اصفهانی ، د.امیرکبیر
بالبر دیلون؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ محمدرضا نباتچیان
180,000
مبانی شبکه و سخت افزار 2165
رحیم شهبازی
190,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه