موضوعات: 040-علوم رایانه
تعداد عنوان ها: 793
استاندارها و چالش های اینترنت اشیا ، قیصری ، علوم رایانه
محمد قیصری؛ فاطمه یزدان نژاد؛ سعیدرضا عرب؛ کیاناز رضایی
350,000
فراتر از استادی در میکروتیک ، شریعتمداری ، دیباگران
فروغ شریعتمداری؛ سعید حکیمی نیا
500,000
طراحی رابط کاربری PyQt در پایتون ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ نوراله کریم تبار احمدچالی
350,000
شبکه های کامپیوتری ج1،و5،تننباوم،قمی،علوم رایانه
آندرو اس. تننباوم؛ قدرت الله سپیدنام؛ عین الله جعفرنژاد قمی؛ دیوید ج. ودرال
600,000
ساختمان داده ها در ++C،قمی
جعفرنژاد قمی
450,000
کاربر ICDL 2016 ، موسوی ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
780,000
مهارت 4 : صفحه گسترده Microsoft Excel 2016 ، سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
مهندسی فناوری اطلاعات ، قمی،علوم رایانه
عین الله جعفرنژاد قمی
350,000
مهارت 6:پاورپوینت ICDL2016 ، سبزعلی گل ، صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
300,000
اصول طراحی آماری آزمایش ها ، تابنده ، دانش نگار
فاطمه تابنده؛ نازنین داراب زاده؛ سمیرااله یاری بیک؛ محمد نجاتیان
500,000
ICDL سطح2(2016)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
مجید سبزعلی گل؛ علی موسوی
400,000
رایانش ابری ، بهوومیک ، قمی ، علوم رایانه
ساندیپ بهوومیک؛ عین اله جعفرنژاد قمی؛ بهنام برزگر
470,000
علوم اطلاعات و ارتباطات ، فتوره چی ، اندیشه احسان
محمدمهدی فتوره چی؛ الکس موکی ئلی
200,000
مبانی شبکه و سخت افزار 2165
رحیم شهبازی
190,000
واژه نامه علم داده ، نیکخواه
امیره نیکخواه
280,000
قابلیت اطمینان سیستم های کامپیوتری (ایمنی و کاربردپذیری) ، اصفهانی ، د.امیرکبیر
بالبر دیلون؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ محمدرضا نباتچیان
180,000
مبانی معماری کامپیوتر ، مانو ، سپیدنام ، فدک
موریس مانو؛ قدرت سپیدنام
600,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه