موضوعات: 750-نقاشی و نقاشیها
تعداد عنوان ها: 30
راهنمای واکنشگرهای فلوتاسیون ج2:فلوتاسیون کانه های سولفیدی،بولاتویچ،کلینی،د.تفرش
سرد جان ام بولاتویچ؛ محمد جواد کلینی؛ فراز سلطانی؛ یاسر کیانی نیا
150,000
هنر رنگ ایتن،شروه،یساولی،کلهر
یونانس ایتن؛ عربعلی شروه
550,000
نگارگری،رهنورد، 1083
زهرا رهنورد
125,000
نگارگری ایران در دوره قاجار،زرج آباد،ساریخانی،د.بیرجند
حسن هاشمی زرج آباد؛ مجید ساریخانی
80,000
راهنمای واکنشگرهای فلوتاسیون ج1:شیمی،تئوری و عملیات،بولاتویچ،کلینی،د.تفرش
سرد جان ام بولاتویچ؛ محمد جواد کلینی؛ فراز سلطانی؛ یاسر کیانی نیا
110,000
طرحهای اسلامی، 258
اوا ویلسون؛ محمدرضا ریاضی
50,000
مبانی رنگ و کاربرد آن ،613
حبیب الله آیت اللهی
27,000
دایره المعارف نقاشی ، سید صدر
ابوالقاسم سیدصدر
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه