موضوعات: 760-هنرهای گرافیک
تعداد عنوان ها: 12
اندوکرینولوژی:فعالیت بدنی و ورزش،کنستانتینی،پیری،حتمی
مقصود پیری و همکاران؛ نآما.کنستانتینی ؛ آنتونی.س.هاکنی
449,000
مبانی تصویر سازی،زیگن،رحمانیان،پشتون
لارنس زیگن؛ شهره رحمانیان
385,000
شهرهای ساسانی،مهرآفرین 1783
رضا مهرآفرین
70,000
جهانی شدن و شهر،جان شورت،پوراحمد،س.جهادتهران
جان رنای شورت؛ احمد پوراحمد؛ یونگ هیون کیم؛ شایان قهرمان رستمی
120,000
معماری بایونیک ، گلابچی ، د.تهران
محمود گلابچی؛ مرتضی خرسند نیکو
500,000