موضوعات: 760-هنرهای گرافیک
تعداد عنوان ها: 19
زندان ها (له کارچری) ، روحی ، کسری
پویان روحی؛ جیووانی باتیستا پیرانزی
300,000
شناخت هنر گرافیک 2،مهاجر،فاطمی
کامران افشارمهاجر
170,000
بررسی زندگی فضای عمومی،یان گل،ایزدی،اول آخر
محمدسعید ایزدی؛ یان گل؛ بیگیت اسوار؛ سمانه محمدی؛ سمانه خبیری
248,000
اندوکرینولوژی:فعالیت بدنی و ورزش،کنستانتینی،پیری،حتمی
مقصود پیری و همکاران؛ نآما.کنستانتینی ؛ آنتونی.س.هاکنی
449,000
شناخت هنر گرافیک 1،مهاجر،فاطمی
کارمان افشارمهاجر
140,000
جهانی شدن و شهر،جان شورت،پوراحمد،س.جهادتهران
جان رنای شورت؛ احمد پوراحمد؛ یونگ هیون کیم؛ شایان قهرمان رستمی
120,000
مدیریت در محوطه های میراث جهانی،فیلدن،حناچی،د.تهران
برنارد م. فیلدن؛ پیروز حناچی؛ یوکا یوکیلتو
150,000
مبانی تصویر سازی،زیگن،رحمانیان،پشتون
شهره رحمانیان؛ لارنس زیگن
385,000
معماری بایونیک ، گلابچی ، د.تهران
محمود گلابچی؛ مرتضی خرسند نیکو
500,000
شهرهای ساسانی،مهرآفرین 1783
رضا مهرآفرین
70,000
تربیت شهروندی (با تاکید بر مولفه ها) ، برخورداری،جهاداصفهان
مهین برخورداری؛ عبدالرسول جمشیدیان
17,000