موضوعات: 730-هنرهای تجسمی
تعداد عنوان ها: 79
سکه شناسی سلوکی ، علی نژاد ، د.تهران
زهرا علی نژاد؛ مصطفی ده پهلوان
420,000
منبت کاری روشها وطرحها ، جانستون، بلوچ ، یزدا
حمید بلوچ؛ جیمز ب. جانستون
200,000
نقش برجسته های ساسانی 2049
رسول موسوی حاجی؛ اکبر سرافراز
220,000
میناکاری روی فلز،اسلامی،1620
مونا اسلامی؛ پوپک رهنمون
80,000
درهم اسلامی،شاهد،پازینه
ناصر محمود نقشبندی؛ امیر شاهد
200,000
تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامی،قنوات،جهادمشهد
انور الرفاعی؛ عبدالرحیم قنوات
95,000
نقد تئاتر 798
ایروینگ واردل؛ عباس منطقی
75,000
تاریخ هنر،ارنست گامبریچ،رامین،نی
ارنست گامبریچ؛ علی رامین
1,800,000
سکه های دوره ی فترت،امینی،پازینه
امین امینی؛ سرگئی داشکف
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه