موضوعات: 730-هنرهای تجسمی
تعداد عنوان ها: 80
سکه شناسی سلوکی ، علی نژاد ، د.تهران
زهرا علی نژاد؛ 0 ؛ مصطفی ده پهلوان
420,000
منبت کاری روشها وطرحها ، جانستون، بلوچ ، یزدا
جیمز ب. جانستون؛ حمید بلوچ
200,000
میناکاری روی فلز،اسلامی،1620
مونا اسلامی؛ پوپک رهنمون
80,000
نقش برجسته های ساسانی 2049
رسول موسوی حاجی؛ اکبر سرافراز
220,000
درهم اسلامی،شاهد،پازینه
ناصر محمود نقشبندی؛ امیر شاهد
200,000
تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامی،قنوات،جهادمشهد
عبدالرحیم قنوات؛ انور الرفاعی
95,000
تاریخ هنر،ارنست گامبریچ،رامین،نی
علی رامین؛ ارنست گامبریچ
1,800,000
نقد تئاتر 798
ایروینگ واردل؛ عباس منطقی
75,000
سکه های دوره ی فترت،امینی،پازینه
امین امینی؛ سرگئی داشکف
150,000
طبیعت در هنر باستان،افضل طوسی،د.الزهرا
عفت السادات افضل طوسی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه