موضوعات: 730-هنرهای تجسمی
تعداد عنوان ها: 76
نقش برجسته های ساسانی 2049
رسول موسوی حاجی؛ اکبر سرافراز
190,000
تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامی،قنوات،جهادمشهد
عبدالرحیم قنوات؛ انور الرفاعی
95,000
درهم اسلامی،شاهد،پازینه
ناصر محمود نقشبندی؛ امیر شاهد
200,000
نقد تئاتر 798
ایروینگ واردل؛ عباس منطقی
75,000
سکه های دوره ی فترت،امینی،پازینه
امین امینی؛ سرگئی داشکف
150,000
تاریخ هنر،ارنست گامبریچ،رامین،نی
ارنست گامبریچ؛ علی رامین
1,000,000
آموزش و پرورش بازیگر در قرن بیستم،هاج،دانشور،1345
داود دانشور؛ آلیسون هاج؛ منصور ابراهیمی؛ مجید اخگر
210,000
طبیعت در هنر باستان،افضل طوسی،د.الزهرا
عفت السادات افضل طوسی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه