موضوعات: 720-معماری
تعداد عنوان ها: 833
معماری تغییر تمهیدات تغییر در معماری موجود عینی فر فکر
فرد اسکات؛ علیرضا عینی فرد؛ احسان مسعود؛ نوید گلچین
350,000
تاریخ معماری مساجد ، مازندرانی ، یزدا
غلامحسین علی مازندرانی؛ مارتین فیشرمن؛ حسن الدین خان
840,000
مشاهیر معماری ایران و جهان 26 جیو پونتی ، مهرجویا ، یزدا
گراتزیلاروچلا ؛ سپیده مهرجویا
250,000
مشاهیر معماری ایران و جهان 14 شینکل ، مهرجویا ، یزدا
مارتین استیفنز؛ سپیده مهرجویا
200,000
مفاهیم پایه در معماری ، خلیلی ، یزدا
ادوارد تی وایت؛ سارا خلیلی
660,000
آکوستیک در معماری ، حسنی ، یزدا
مسعود حسنی؛ دیوید اگان
840,000
پلان و مقطع پیر داوری فکر نو
محمد پیر داوری
500,000
مسجد و جهان مدرن ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ رناتا هولود؛ حسن الدین خان
850,000
مشاهیر معماری ایران و جهان 21 والترگروپیوس ، مهرجویا ، یزدا
گیلبرت لوپفر؛ سپیده مهرجویا؛ پاول سیگل
200,000
رسم فنی ، دهقان ، یزدا
بیلفلد ؛ دینا دهقان؛ اسکیبا
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه