موضوعات: 720-معماری
تعداد عنوان ها: 837
آکوستیک در معماری ، حسنی ، یزدا
دیوید اگان؛ مسعود حسنی
840,000
رسم فنی ، دهقان ، یزدا
دینا دهقان؛ بیلفلد ؛ اسکیبا
250,000
مشاهیر معماری ایران و جهان 14 شینکل ، مهرجویا ، یزدا
سپیده مهرجویا؛ مارتین استیفنز
200,000
پلان و مقطع پیر داوری فکر نو
محمد پیر داوری
600,000
مفاهیم پایه در معماری ، خلیلی ، یزدا
ادوارد تی وایت؛ سارا خلیلی
660,000
مسجد و جهان مدرن ، افضلی ، یزدا
محمدرضا افضلی؛ رناتا هولود؛ حسن الدین خان
850,000
تاریخ معماری مساجد ، مازندرانی ، یزدا
مارتین فیشرمن؛ غلامحسین علی مازندرانی؛ حسن الدین خان
840,000
معماری تغییر تمهیدات تغییر در معماری موجود عینی فر فکر
فرد اسکات؛ علیرضا عینی فرد؛ احسان مسعود؛ نوید گلچین
350,000
مشاهیر معماری ایران و جهان 21 والترگروپیوس ، مهرجویا ، یزدا
گیلبرت لوپفر؛ سپیده مهرجویا؛ پاول سیگل
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه