موضوعات: 720-معماری
تعداد عنوان ها: 806
معماری تغییر تمهیدات تغییر در معماری موجود عینی فر فکر
فرد اسکات؛ علیرضا عینی فرد؛ احسان مسعود؛ نوید گلچین
350,000
پلان و مقطع پیر داوری فکر نو
محمد پیر داوری
500,000
نکات طراحی مجتمع آموزشی ، مفیدی نژاد ، کتابکده کسری
نغمه مفیدی نژاد؛ نرجس خسروجردی
120,000
راهنمای طراحی مقطع : گونه شناسی و مرجع تحلیلی برش در معماری ، قاسمی ، کسری
حبیب قاسمی؛ پل لوئیس ؛ مارک سوروماکی؛ دیوید جی لوئیس
350,000
معماری همساز اقلیم
محمدرضا سلطاندوست
429,000
دیکشنری تصویری معماری و ساختمان ، محمودی ، یزدا
بروتو آی کامرما؛ کورش محمودی؛ سعید همراهیان
286,000
محرمیت در معماری خانه های سنتی بوشهر ، غفوریان ، جهادقزوین
میترا غفوریان؛ الهام حصاری؛ مینا پی سخن
300,000
آرامش در خانه ایرانی ، طلوع دل ، د.رجایی
محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات
300,000
برنامه ریزی مسکن پایدار ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مهلا طایفی نصرآبادی
100,000
معماری عاملی شفابخش برای کودکان اوتیسمی ، حسینی ، دا.پارس
کریستی گینز؛ بهشید حسینی؛ نسترن رضوی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه