موضوعات: 790-سرگرمیها و هنرهای نمایشی
تعداد عنوان ها: 371
اصول مربیگری ، مشایخ ، بامداد کتاب
محمدرضا مشایخ؛ حسن معصومی
300,000
اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار SPSS،همتی نژاد،حتمی
مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد همتی نژاد؛ سید مرتضی طیبی
225,000
ارگونومی برای مبتدیان،ویرایش2،دال،پورقاسمی،نشرمرکز
علی پورقاسمی؛ ج. دال؛ ب. ویردمیستر
297,000
ورزش برای رشد اجتماعی ، مرادی ، تالاب
تس کی. الیور دادفیلد؛ آرام مرادی؛ سیدمجتبی علیمرادی؛ ونوس رحیمی
135,000
مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزش ، رضایی صوفی ، حتمی
تری بایرز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز؛ ترور اسلک؛ میلنا پرنت
292,000
روان شناسی ورزش وتمرین ، زندی دا تهران
آندره ام؛ حسن غرایاق زندی
560,000
تئاتر و تماشاگر 2212
مجید اخگر؛ منصور ابراهیمی؛ غلامرضا شهبازی؛ مهدی نصراله زاده؛ نرگس یزدی
280,000
آموزش ژیمناستیک هنری زنان (مقدماتی) 2149
محمدهادی قاسمی؛ فریبرز هوانلو؛ سیده شادی مرتضوی
150,000
توسعه کسب و کار مشاوره در وان شناسی ورزش،تیلور،دانا،حتمی
جیم تیلور؛ امیر دانا؛ فاطمه رحیمی زاده
229,000
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی،جلالی فراهانی،د.تهران
مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی
440,000
علم شناسی رقابتی4:ملاحظات گروه ها خاص،اسکات،ریاحی،حتمی
عبدالرضا ریاحی؛ اسکات ریوالد؛ اسکات روداو؛ سپیده لطیفی؛ علی امامی؛ شهربانو جمعه پور
180,000
بیوشیمی ورزشی،موگیوس،رهنما،1274
نادر رهنما؛ موگیوس سمت + دانشگاه اصفهان؛ رضا نوری؛ هادی روحانی؛ سعیده شادمهری؛ یاسر صابری
290,000
روانشناسی ورزش،جارویس،اقدسی،د.تبریز
مت جارویس؛ محمدتقی اقدسی
110,000
علم شناسی رقابتی2:جنبه های فیزیولوژیکی تمرین و رقابت،اسکات،امامی،حتمی
اسکات ریوالد؛ علی امامی؛ شهربانو جمعه پور؛ اسکات روداو؛ سپیده لطیفی؛ عبدالرضا ریاحی
180,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ رضا حسینی نیا؛ احمدعلی آصفی؛ کریگ اشریک
250,000
آناتومی بسکتبال،برایان کال،روستایی،حتمی
برایان کال؛ مهدی روستایی؛ راب پاناریلو
292,000
علم شنای رقابتی1:علم مکانیک و تکنیک شنا،اسکات،جمعه پور،حتمی
اسکات ریوالد؛ شهربانو جمعه پور؛ اسکات روداو؛ سپیده لطفی؛ عبدالرضا ریاحی؛ علی امامی
180,000
علم شناسی رقابتی3:علوم ورزشی کاربردی،اسکات،لطیفی،حتمی
سپیده لطیفی؛ اسکات ریوالد؛ اسکات روداو؛ علی امایم؛ شهربانو جمعه پور؛ عبدالرضا ریاحی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه