موضوعات: 790-سرگرمیها و هنرهای نمایشی
تعداد عنوان ها: 380
ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی ، آگهی ، د.رازی
حسین آگهی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ مهنا شاهمرادی
620,000
آموزش ژیمناستیک هنری زنان (مقدماتی) 2149
محمدهادی قاسمی؛ فریبرز هوانلو؛ سیده شادی مرتضوی
150,000
مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزش ، رضایی صوفی ، حتمی
مرتضی رضایی صوفی؛ تری بایرز؛ ترور اسلک؛ لقمان کشاورز؛ میلنا پرنت
292,000
اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار SPSS،همتی نژاد،حتمی
مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد همتی نژاد؛ سید مرتضی طیبی
225,000
تئاتر و تماشاگر 2212
مجید اخگر؛ منصور ابراهیمی؛ غلامرضا شهبازی؛ مهدی نصراله زاده؛ نرگس یزدی
280,000
ارگونومی برای مبتدیان،ویرایش2،دال،پورقاسمی،نشرمرکز
علی پورقاسمی؛ ج. دال؛ ب. ویردمیستر
297,000
مدرسه توپ (بال شوله) ، ابراهیمی ، د.رازی
کروگر ؛ بهروز ابراهیمی؛ روت
596,000
روان شناسی ورزش وتمرین ، زندی دا تهران
آندره ام؛ حسن غرایاق زندی
560,000
ورزش برای رشد اجتماعی ، مرادی ، تالاب
تس کی. الیور دادفیلد؛ آرام مرادی؛ سیدمجتبی علیمرادی؛ ونوس رحیمی
135,000
اصول مربیگری ، مشایخ ، بامداد کتاب
محمدرضا مشایخ؛ حسن معصومی
300,000
مبانی مدیریت ورزشی،رابرت بیکر،حسینی نیا،د.شاهرود
رضا حسینی نیا؛ رابرت.ِِِیی.بیکر ؛ کریگ اشریک؛ احمدعلی آصفی
250,000
مدیریت امنیت برای ورزش ها و رویدادهای ویژه،استیسی،هنری،حتمی
حبیب هنری؛ استیسی ای هال؛ والتر کوپر؛ وحید ساعت چیان؛ احمد محمودی؛ لو مارسیانی؛ جیمز مکگی
275,000
توسعه کسب و کار مشاوره در وان شناسی ورزش،تیلور،دانا،حتمی
امیر دانا؛ جیم تیلور؛ فاطمه رحیمی زاده
229,000
علم شنای رقابتی1:علم مکانیک و تکنیک شنا،اسکات،جمعه پور،حتمی
اسکات ریوالد؛ شهربانو جمعه پور؛ اسکات روداو؛ سپیده لطفی؛ عبدالرضا ریاحی؛ علی امامی
180,000
مبانی فیزیولوژی قلبی عروقی ویژه علوم ورزشی ، ویراست2 ، گائینی ، حتمی
ریچاردیی. کلابونده؛ عباسعلی گائینی؛ علیرضا قارداشی اقوسی؛ مریم اسودی فر؛ یعقوب مهری الوار
351,000
بیوشیمی ورزشی،موگیوس،رهنما،1274
نادر رهنما؛ موگیوس سمت + دانشگاه اصفهان؛ رضا نوری؛ هادی روحانی؛ سعیده شادمهری؛ یاسر صابری
290,000
علم شناسی رقابتی2:جنبه های فیزیولوژیکی تمرین و رقابت،اسکات،امامی،حتمی
علی امامی؛ اسکات ریوالد؛ اسکات روداو؛ شهربانو جمعه پور؛ سپیده لطیفی؛ عبدالرضا ریاحی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه