موضوعات: 790-سرگرمیها و هنرهای نمایشی
تعداد عنوان ها: 371
روان شناسی ورزش وتمرین ، زندی دا تهران
حسن غرایاق زندی؛ آندره ام
560,000
مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزش ، رضایی صوفی ، حتمی
تری بایرز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ترور اسلک؛ لقمان کشاورز؛ میلنا پرنت
292,000
اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار SPSS،همتی نژاد،حتمی
مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد همتی نژاد؛ سید مرتضی طیبی
225,000
آموزش ژیمناستیک هنری زنان (مقدماتی) 2149
محمدهادی قاسمی؛ فریبرز هوانلو؛ سیده شادی مرتضوی
150,000
ارگونومی برای مبتدیان،ویرایش2،دال،پورقاسمی،نشرمرکز
ج. دال؛ علی پورقاسمی؛ ب. ویردمیستر
297,000
اصول مربیگری ، مشایخ ، بامداد کتاب
محمدرضا مشایخ؛ حسن معصومی
300,000
روانشناسی ورزش،جارویس،اقدسی،د.تبریز
محمدتقی اقدسی؛ مت جارویس
110,000
علم شناسی رقابتی2:جنبه های فیزیولوژیکی تمرین و رقابت،اسکات،امامی،حتمی
اسکات ریوالد؛ علی امامی؛ شهربانو جمعه پور؛ اسکات روداو؛ سپیده لطیفی؛ عبدالرضا ریاحی
180,000
مدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان های ورزشی،تیلور،نیک بخش،حتمی
تریسی تیلور؛ رضا نیک بخش؛ رضا میرفلاح نصیری؛ الیسون دوهرتی؛ شهروز کیهان؛ پیترمک گرا؛ آزیتا شجاعی؛ نگار صالحی مبارکه
292,000
مدیریت امنیت برای ورزش ها و رویدادهای ویژه،استیسی،هنری،حتمی
حبیب هنری؛ استیسی ای هال؛ وحید ساعت چیان؛ والتر کوپر؛ احمد محمودی؛ لو مارسیانی؛ جیمز مکگی
275,000
علم شنای رقابتی1:علم مکانیک و تکنیک شنا،اسکات،جمعه پور،حتمی
اسکات ریوالد؛ شهربانو جمعه پور؛ سپیده لطفی؛ اسکات روداو؛ عبدالرضا ریاحی؛ علی امامی
180,000
روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری ، پوراحمد ، د.تهران
احمد پوراحمد؛ آنتونی جیمز ویل؛ علی حسینی
590,000
علم شناسی رقابتی3:علوم ورزشی کاربردی،اسکات،لطیفی،حتمی
اسکات ریوالد؛ سپیده لطیفی؛ علی امایم؛ اسکات روداو؛ شهربانو جمعه پور؛ عبدالرضا ریاحی
180,000
علم شناسی رقابتی4:ملاحظات گروه ها خاص،اسکات،ریاحی،حتمی
عبدالرضا ریاحی؛ اسکات ریوالد؛ سپیده لطیفی؛ اسکات روداو؛ علی امامی؛ شهربانو جمعه پور
180,000
ژوزه مورینیو،بیسلی،فعال،حتمی
هاشم فعال؛ رابرت بیسلی؛ سهیلا یوسفی؛ وحید رحیمی
292,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه