موضوعات: 710-هنرطراحی شهری و منظره سازی
تعداد عنوان ها: 222
شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی ، بهادری ، د.بهشتی
مارگارت کول روت؛ علی بهادری
500,000
شهرسازی تخیلات و واقعیات،حبیبی،د.تهران
محسن حبیبی؛ فرانواز شوای
390,000
هنر ایران باستان ، پرادا، مجیدزاده ، د.تهران
ایدت پرادا؛ یوسف مجید زاده؛ رابرت دایسون
420,000
ارزیابی اثرات دیداری و منظر ، منوری ، تالاب
سیدمسعود منوری؛ سپیدا دارابی؛ جاوید زادمهدی
200,000
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
نورمن کی بوث؛ رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد
500,000
طراحی شهری روش و فنون ، نوریان ، د.تهران
کلیف ماتین؛ فرشاد نوریان؛ محمدصالح شریفی
300,000
گردشگری خلاق ، حسنی ، دا.علم و فرهنگ
علی حسنی؛ مهرنوش بسته نگار
280,000
دایره المعارف قدرت و عضله ، بیات
جیم استوپانی؛ داود بیات
400,000
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
شهرهای رویایی ، گراهام ، علیمردانی ، د.رجایی
وید گراهام؛ مسعود علیمردانی؛ کسری کتاب اللهی؛ فاطمه زین الصالحین
300,000
بنیان محله های پایدار ، فریدمن ، نعمتی مهر ، د.بهشتی
آوی فریدمن؛ مرجان السادات نعمتی مهر؛ امیر یداله پور
170,000
مجموعه هنر در تمدن اسلامی هنرهای صناعی ، عطارزاده ، 2152
عبدالکریم عطارزاده؛ مهران هوشیار
250,000
برنامه ریزی منظر کاربردهای محیطی ، ادیب ، د.بهشتی
ویلیام ام . مارش؛ مرتضی ادیب مهدی خالصی
350,000
هنر پیرااسلامی
صادق رشیدی؛ 0
130,000
علم مواد در مرمت و حفاظت اشیا تاریخی 2129
هائیده خمسه؛ امیرارشاد لنگرودی
130,000
تاریخ مدرنیسم در معماری معاصر، شبابی ، طحان
یورگن تیتس؛ محمدرضا شبابی
550,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه