موضوعات: 710-هنرطراحی شهری و منظره سازی
تعداد عنوان ها: 231
جستاری بر تاریخ هنر ، ولیخان ، ادیبان
منصوره ولیخان؛ سهیلا تاروردی زاده؛ مریم فروزمند
340,000
طب سوزنی شهری ، شمشادی ، پاپلی
جیمی لرنر؛ فرزانه شمشادی
400,000
شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی ، بهادری ، د.بهشتی
مارگارت کول روت؛ علی بهادری
500,000
ارزیابی اثرات دیداری و منظر ، منوری ، تالاب
سیدمسعود منوری؛ سپیدا دارابی؛ جاوید زادمهدی
200,000
دایره المعارف قدرت و عضله ، بیات
داود بیات؛ جیم استوپانی
950,000
گردشگری خلاق ، حسنی ، دا.علم و فرهنگ
علی حسنی؛ مهرنوش بسته نگار
280,000
طراحی شهری روش و فنون ، نوریان ، د.تهران
کلیف ماتین؛ فرشاد نوریان؛ محمدصالح شریفی
300,000
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد؛ نورمن کی بوث
500,000
هنر ایران باستان ، پرادا، مجیدزاده ، د.تهران
یوسف مجید زاده؛ ایدت پرادا؛ رابرت دایسون
420,000
شهرسازی تخیلات و واقعیات،حبیبی،د.تهران
محسن حبیبی؛ فرانواز شوای
390,000
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
تاریخ مدرنیسم در معماری معاصر، شبابی ، طحان
یورگن تیتس؛ محمدرضا شبابی
550,000
شهرهای رویایی ، گراهام ، علیمردانی ، د.رجایی
مسعود علیمردانی؛ وید گراهام؛ کسری کتاب اللهی؛ فاطمه زین الصالحین
300,000
طراحی فضای سبز،رابینسون،حیدری،د.ایلام،مرزدانش
مهدی حیدری؛ نیک رابینسون؛ سینا عطار روشن؛ صفورا عبدالله زاده؛ ساناز لیتکوهی
500,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه