موضوعات: 710-هنرطراحی شهری و منظره سازی
تعداد عنوان ها: 221
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد؛ نورمن کی بوث
500,000
شهرسازی تخیلات و واقعیات،حبیبی،د.تهران
محسن حبیبی؛ فرانواز شوای
390,000
شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی ، بهادری ، د.بهشتی
علی بهادری؛ مارگارت کول روت
500,000
دایره المعارف قدرت و عضله ، بیات
داود بیات؛ جیم استوپانی
400,000
ارزیابی اثرات دیداری و منظر ، منوری ، تالاب
سیدمسعود منوری؛ سپیدا دارابی؛ جاوید زادمهدی
200,000
گردشگری خلاق ، حسنی ، دا.علم و فرهنگ
علی حسنی؛ مهرنوش بسته نگار
280,000
شهرسازی تخیلات و واقعیات،حبیبی،د.تهران
محسن حبیبی؛ فرانواز شوای
390,000
طراحی فضای سبز،رابینسون،حیدری،د.ایلام،مرزدانش
مهدی حیدری؛ نیک رابینسون؛ سینا عطار روشن؛ صفورا عبدالله زاده؛ ساناز لیتکوهی
300,000
بنیان محله های پایدار ، فریدمن ، نعمتی مهر ، د.بهشتی
مرجان السادات نعمتی مهر؛ آوی فریدمن؛ امیر یداله پور
170,000
مجموعه هنر در تمدن اسلامی هنرهای صناعی ، عطارزاده ، 2152
عبدالکریم عطارزاده؛ مهران هوشیار
250,000
برنامه ریزی منظر کاربردهای محیطی ، ادیب ، د.بهشتی
مرتضی ادیب مهدی خالصی؛ ویلیام ام . مارش
350,000
علم مواد در مرمت و حفاظت اشیا تاریخی 2129
هائیده خمسه؛ امیرارشاد لنگرودی
130,000
شهرهای رویایی ، گراهام ، علیمردانی ، د.رجایی
مسعود علیمردانی؛ وید گراهام؛ کسری کتاب اللهی؛ فاطمه زین الصالحین
300,000
هنر پیرااسلامی
صادق رشیدی
130,000
تاریخ مدرنیسم در معماری معاصر، شبابی ، طحان
محمدرضا شبابی؛ یورگن تیتس
350,000
مرمت شهری،حبیبی،د.تهران
محسن حبیبی؛ ملیحه مقصودی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه