موضوعات: 710-هنرطراحی شهری و منظره سازی
تعداد عنوان ها: 234
جستاری بر تاریخ هنر ، ولیخان ، ادیبان
منصوره ولیخان؛ سهیلا تاروردی زاده؛ مریم فروزمند
340,000
طب سوزنی شهری ، شمشادی ، پاپلی
فرزانه شمشادی؛ جیمی لرنر
400,000
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی ، بهادری ، د.بهشتی
علی بهادری؛ مارگارت کول روت
500,000
شهرسازی تخیلات و واقعیات،حبیبی،د.تهران
محسن حبیبی؛ فرانواز شوای
390,000
طراحی شهری روش و فنون ، نوریان ، د.تهران
فرشاد نوریان؛ کلیف ماتین؛ محمدصالح شریفی
300,000
ارزیابی اثرات دیداری و منظر ، منوری ، تالاب
سیدمسعود منوری؛ سپیدا دارابی؛ جاوید زادمهدی
200,000
دایره المعارف قدرت و عضله ، بیات
جیم استوپانی؛ داود بیات
950,000
گردشگری خلاق ، حسنی ، دا.علم و فرهنگ
علی حسنی؛ مهرنوش بسته نگار
280,000
هنر ایران باستان ، پرادا، مجیدزاده ، د.تهران
یوسف مجید زاده؛ ایدت پرادا؛ رابرت دایسون
420,000
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
نورمن کی بوث؛ رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد
500,000
مجموعه هنر در تمدن اسلامی هنرهای صناعی ، عطارزاده ، 2152
عبدالکریم عطارزاده؛ مهران هوشیار
250,000
علم مواد در مرمت و حفاظت اشیا تاریخی 2129
هائیده خمسه؛ امیرارشاد لنگرودی
130,000
بنیان محله های پایدار ، فریدمن ، نعمتی مهر ، د.بهشتی
آوی فریدمن؛ مرجان السادات نعمتی مهر؛ امیر یداله پور
170,000
تاریخ مدرنیسم در معماری معاصر، شبابی ، طحان
یورگن تیتس؛ محمدرضا شبابی
550,000
هنر پیرااسلامی ، رشیدی
صادق رشیدی
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه