موضوعات: 710-هنرطراحی شهری و منظره سازی
تعداد عنوان ها: 234
مدیریت منظر پایدار ، کاظمی ، جهادمشهد
توماس کوک؛ فاطمه کاظمی؛ نوید وحدتی مشهدیان؛ آنا ماری وندرزاندن
580,000
جستاری بر تاریخ هنر ، ولیخان ، ادیبان
منصوره ولیخان؛ سهیلا تاروردی زاده؛ مریم فروزمند
340,000
طب سوزنی شهری ، شمشادی ، پاپلی
فرزانه شمشادی؛ جیمی لرنر
400,000
هنر ایران باستان ، پرادا، مجیدزاده ، د.تهران
0 ؛ ایدت پرادا؛ رابرت دایسون
420,000
شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی ، بهادری ، د.بهشتی
مارگارت کول روت؛ علی بهادری
500,000
گردشگری خلاق ، حسنی ، دا.علم و فرهنگ
علی حسنی؛ مهرنوش بسته نگار
280,000
دایره المعارف قدرت و عضله ، بیات
جیم استوپانی؛ داود بیات
950,000
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد؛ نورمن کی بوث
500,000
عدالت فضایی در ایران ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ سیدحسین حسینی؛ محمد جوانبخت
250,000
ارزیابی اثرات دیداری و منظر ، منوری ، تالاب
سیدمسعود منوری؛ سپیدا دارابی؛ جاوید زادمهدی
200,000
تاریخ مدرنیسم در معماری معاصر، شبابی ، طحان
محمدرضا شبابی؛ یورگن تیتس
550,000
طراحی فضای سبز،رابینسون،حیدری،د.ایلام،مرزدانش
مهدی حیدری؛ نیک رابینسون؛ سینا عطار روشن؛ صفورا عبدالله زاده؛ ساناز لیتکوهی
500,000
علم مواد در مرمت و حفاظت اشیا تاریخی 2129
هائیده خمسه؛ امیرارشاد لنگرودی
130,000
بنیان محله های پایدار ، فریدمن ، نعمتی مهر ، د.بهشتی
مرجان السادات نعمتی مهر؛ آوی فریدمن؛ امیر یداله پور
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه