موضوعات: 440-زبانهای رومانس فرانسوی
تعداد عنوان ها: 23
آوا شناسی فرانسه،دیهیم،مرکز نشر
گیتی دیهیم؛ مهوش قویمی
90,000
رمان نو در فرانسه،حسین زاده، 1758
آذین حسین زاده؛ کتایون شهپرراد
590,000
تاریخ ادبیات فرانسه قرن 17 و 18، لطافتی،1621
رویا لطافتی؛ بیتا معظمی فراهانی
25,000
تصویر شناسی،دادور،1467
ایلمیرا دادور
35,000
حالت در زبان روسی:قواعد و کاربرد،زهرایی،1471
حسن زهرایی؛ مارینا یوریوناسیدوروا
85,000
خواندن و ترجمه متون اسلامی،وثوقی،827
افضل وثوقی؛ محمد جوان
18,000
واژگان نامه های فرانسوی زبان ، پروو ، رضائی
ژان پروو؛ مهناز رضائی؛ خدیجه نادری بنی
30,000
زبان مخفی چیست؟ ، کالوه ، پزشکی
شهروز پزشکی؛ لویی ژان کالوه
25,000
نظریه های ترجمه 1270
رویا لطافتی؛ ارشنگ صرافان؛ چهارسوقی
20,500
نقد ادبی (به زبان فرانسه) ، 125
ژاله کهنموئی پور؛ نسرین خطاط
65,000
واژه شناسی موضوعی(فرانسه)، 927
ناهید جلیلی مرند
14,500
خواندن و درک مفهوم متون ساده (به زبان فرانسه)، 678
نازیتا عظیمی میبدی؛ زهره جوزدانی
70,000
فرانسه برای دانشجویان رشته علوم 95
حسن فروغی؛ عبدالله محتشمی؛ علاءالدین گوشه گیر
180,000