موضوعات: 440-زبانهای رومانس فرانسوی
تعداد عنوان ها: 25
واژه شناسی فرانسه،موثقی،مرکزنشر
آنماری موثقی؛ گیتی دیهیم
140,000
آوا شناسی فرانسه،دیهیم،مرکز نشر
گیتی دیهیم؛ مهوش قویمی
90,000
رمان نو در فرانسه،حسین زاده، 1758
آذین حسین زاده؛ کتایون شهپرراد
590,000
تاریخ ادبیات فرانسه قرن 17 و 18، لطافتی،1621
رویا لطافتی؛ بیتا معظمی فراهانی
25,000
خواندن و ترجمه متون اسلامی،وثوقی،827
افضل وثوقی؛ محمد جوان
18,000
تصویر شناسی،دادور،1467
ایلمیرا دادور
35,000
حالت در زبان روسی:قواعد و کاربرد،زهرایی،1471
حسن زهرایی؛ مارینا یوریوناسیدوروا
85,000
واژگان نامه های فرانسوی زبان ، پروو ، رضائی
ژان پروو؛ مهناز رضائی؛ خدیجه نادری بنی
30,000
نظریه های ترجمه 1270
رویا لطافتی؛ ارشنگ صرافان؛ چهارسوقی
130,000
زبان مخفی چیست؟ ، کالوه ، پزشکی
لویی ژان کالوه؛ شهروز پزشکی
25,000
نقد ادبی (به زبان فرانسه) ، 125
ژاله کهنموئی پور؛ نسرین خطاط
65,000
واژه شناسی موضوعی(فرانسه)، 927
ناهید جلیلی مرند
14,500
خواندن و درک مفهوم متون ساده (به زبان فرانسه)، 678
نازیتا عظیمی میبدی؛ زهره جوزدانی
80,000
فرانسه برای دانشجویان رشته علوم 95
حسن فروغی؛ عبدالله محتشمی؛ علاءالدین گوشه گیر
180,000