موضوعات: 490-دیگر زبانها
تعداد عنوان ها: 160
واژگان عربی و فلسفه زبان ، نویدی ، د.تهران
جرجی زیدان؛ عبدالوحید نویدی؛ عدنان طهماسبی؛ جواد اصغری
170,000
شرح فارسی کافیه ابن حاجب ، مازندرانی ، د.تهران
محمدحسن فوادیان؛ جلیل حاجی پورطالبی
500,000
فرهنگ نگاری در زبان عربی (ازنظریه تا کاربرد) ، القاسمی ، د.تهران
علی اکبر فراتی؛ علی القاسمی؛ معصومه ابوالحسنی
210,000
براهین العجم ، سپهر
محمد تقی سپهر
180,000
آموزش لهجه عراقی،یاسین،عدنان طهماسبی،د.تهران
یاسین.م.الخاصی ؛ عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی؛ نجمه محیایی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه