موضوعات: 010-کتابشناسیها
تعداد عنوان ها: 221
راهنمای نمایه نامه ها و چکیده نامه های معتبر بین المللی ، تاج الدینی ، د.تهران
اورانوس تاج الدینی؛ علی اکبر صبوری؛ علی سادات موسوی
150,000
طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه و کاربردها) ، همدانی ، د.صنعتی اصفهان
علی زینل همدانی؛ امین شهسوار؛ محمدتقی رضوان
160,000
پرکاربردترین آزمون های آماری ، تورانلو ، د.یزد
حسین صیادی تورانلو؛ سیدمحمود زنجیرچی؛ آرزو سادات آیت آله
250,000
خودآموز تصویری Office 2016 ، خاتمی نژاد ، نشردانشگاهی کیان
سید داود خاتمی نژاد؛ آیلین مارمل
350,000
روایی و سنجش روایی ، جعفری ، لوگوس
مختار جعفری؛ کاترین تیلور؛ توحید جعفرپور
250,000
ساختار و کارکرد اندیشکده ها ، فتاحی ، علمی فرهنگی
0 ؛ مینا اینانلو؛ سجاد فتاحی؛ محمد فکری؛ روح الله قاسمی
170,000
فارسی عمومی دهمرده یوسف آبادی جهاد
علی دهمرده -فائزه عرب یوسف آبادی
150,000
آمار مقدماتی ، نیکوکار
مسعود نیکوکار؛ محمد رئیسی؛ مریم باجلانی
70,000
طرح های آزمایشی تکمیلی،پیغمبری،د.تهران
سیدعلی پیغمبری؛ هادی علی پور
220,000
دستور العمل های R (رویکرد حل مساله) ، امینی
لری پیس؛ مرضیه امینی؛ علیرضا عربپور
250,000
مدیریت دانش شخصی،دیوید،فرج پهلو،سپهردانش
دیوید جی.پاولین؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ جی.ای.گورمن ؛ سمیرا سلیمان پور
270,000
فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ج3، 2070
یاخین ایتر؛ زهرا بهفر؛ ماریا ناصر
330,000
راهنمای فراسکاتی ، افضلی
محمدرضا افضلی؛ محمدمهدی مرزی؛ علیرضا عسگری کیا؛ شکوفه طالبی
420,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه