موضوعات: 010-کتابشناسیها
تعداد عنوان ها: 212
کامپایلرها: اصول، تکنیک ها و ابزارها و2، ای هو،قمی، علوم رایانه
آلفرد وی. ای هو؛ عین الله جعفرنژاد قمی؛ مانیکا اس. لام؛ راوی ستهی؛ جفری دی. اولمن
560,000
کتابشناسی مانی و کیش مانوی (به زبان های اروپایی) ، حسینی
روزبه زرین کوب؛ سیدتوفیق حسینی
450,000
روش های تحقیق در مدیریت و حسابداری ، معطوفی ، ادیبان
علیرضا معطوفی؛ علی اشرف احمدیان
320,000
فارسی عمومی دهمرده یوسف آبادی جهاد
علی دهمرده -فائزه عرب یوسف آبادی
150,000
پرکاربردترین آزمون های آماری ، تورانلو ، د.یزد
حسین صیادی تورانلو؛ سیدمحمود زنجیرچی؛ آرزو سادات آیت آله
250,000
راهنمای نمایه نامه ها و چکیده نامه های معتبر بین المللی ، تاج الدینی ، د.تهران
اورانوس تاج الدینی؛ علی اکبر صبوری؛ علی سادات موسوی
150,000
طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه و کاربردها) ، همدانی ، د.صنعتی اصفهان
علی زینل همدانی؛ امین شهسوار؛ محمدتقی رضوان
160,000
خودآموز تصویری Office 2016 ، خاتمی نژاد ، نشردانشگاهی کیان
سید داود خاتمی نژاد؛ آیلین مارمل
350,000
ساختار و کارکرد اندیشکده ها ، فتاحی ، علمی فرهنگی
مینا اینانلو؛ 0 ؛ سجاد فتاحی؛ محمد فکری؛ روح الله قاسمی
170,000
روایی و سنجش روایی ، جعفری ، لوگوس
کاترین تیلور؛ مختار جعفری؛ توحید جعفرپور
250,000
آمار مقدماتی ، نیکوکار
مسعود نیکوکار؛ محمد رئیسی؛ مریم باجلانی
70,000
خودآموز تصویری Access 2016 مرسلی ، کیان
پل مک فدریس؛ مهدی مرسلی
350,000
راهنمای فراسکاتی ، افضلی
محمدرضا افضلی؛ محمدمهدی مرزی؛ علیرضا عسگری کیا؛ شکوفه طالبی
420,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه