موضوعات: 420-زبان انگلیسی
تعداد عنوان ها: 569
کتاب جامع تافل لانگمن ، خیرآبادی ، کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی؛ سکینه دوخانی
980,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
100,000
مهندسی عمران ، زبان تخصصی ، قاسم ، سیمای دانش
رضا قاسم؛ امین زاهدی خامنه؛ حسام رهنما
170,000
MANAGEMENT (افست) ، کونتز
HAROLD KOONTZ؛ HEINZ WEIHRICH
85,000
نامه نگاری ، تاج الدین ، 2144
ضیاء تاج الدین؛ منصور ابطحی؛ علی رحیمی
220,000
متون انگلیسی پایه،جلالی پور،د.شهیدرجایی
جمال الدین جلالی پور؛ عباس قاسم زاده؛ رضا نجاتی؛ علیرضا هنرور
200,000
آواشناسی ، کشاورز ، 2138
محمدحسین کشاورز
90,000
انگلیسی برای دانشجویان دریانوردی و علوم دریایی ، خوش سیما ، 2135
هوشنگ خوش سیما؛ فاطمه معافیان؛ سیدجعفر سجادی
350,000
زبان تخصصی موسیقی د تهران
امین هنرمند
200,000
انگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی پزشکی،نجاریان،جهادامیرکبیر
سیامک نجاریان؛ مهناز کارگر سهمی؛ کیانوش امیری
190,000
راهنمای جامع زبان تخصصی برای دانشجویان علوم دامی و دامپزشکی،حسن پور،عمیدی تبریز
کریم حسن پور؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ آرش جوانمرد؛ منیره ابوالقاسم
220,000
انگلیسی دانشجویان رشته علمی - کاربردی ،جلالی پور، 1207
جمال الدین جلالی پور؛ عباس قاسم زاده اقدم
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه