موضوعات: 420-زبان انگلیسی
تعداد عنوان ها: 577
کتاب جامع تافل لانگمن ، خیرآبادی ، کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی؛ سکینه دوخانی
980,000
مهندسی عمران ، زبان تخصصی ، قاسم ، سیمای دانش
رضا قاسم؛ امین زاهدی خامنه؛ حسام رهنما
170,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
120,000
MANAGEMENT (افست) ، کونتز
HAROLD KOONTZ؛ HEINZ WEIHRICH
85,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ، 6
بهنوش اخوان؛ پریوش بهگام؛ اسماعیل فقیه؛ منوچهر حقانی
130,000
زبان تخصصی موسیقی د تهران
امین هنرمند
200,000
انگلیسی برای دانشجویان علوم قرآن و حدیث ، هفتادر ، د.تهران
حسن رضایی هفتادر؛ علی مرامی حاجی کندی
140,000
زبان تخصصی ادبیات انگلیسی،رحیم پور،پوران
مونا رحیم پور؛ سهراب آسا
75,000
انگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی پزشکی،نجاریان،جهادامیرکبیر
سیامک نجاریان؛ مهناز کارگر سهمی؛ کیانوش امیری
190,000
انگلیسی دانشجویان رشته علمی - کاربردی ،جلالی پور، 1207
جمال الدین جلالی پور؛ عباس قاسم زاده اقدم
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه