موضوعات: 420-زبان انگلیسی
تعداد عنوان ها: 571
کتاب جامع تافل لانگمن ، خیرآبادی ، کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی؛ سکینه دوخانی
980,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
120,000
مهندسی عمران ، زبان تخصصی ، قاسم ، سیمای دانش
رضا قاسم؛ امین زاهدی خامنه؛ حسام رهنما
170,000
MANAGEMENT (افست) ، کونتز
HAROLD KOONTZ؛ HEINZ WEIHRICH
85,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ، 6
بهنوش اخوان؛ پریوش بهگام؛ اسماعیل فقیه؛ منوچهر حقانی
130,000
آموزش و تقویت مهارت های آزمون EPT ، پاکزاد افشار
نیلوفر پاکزادافشار؛ علیرضا گرانپایه؛ فریال شمشیرگر
100,000
زبان تخصصی موسیقی د تهران
امین هنرمند
200,000
راهنمای جامع زبان تخصصی برای دانشجویان علوم دامی و دامپزشکی،حسن پور،عمیدی تبریز
کریم حسن پور؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ آرش جوانمرد؛ منیره ابوالقاسم
220,000
گرامر کامل زبان انگلیسی Grammar in Use،بلوچ،و3،دانشیار
ریموند مورفی؛ حمیدرضا بلوچ؛ ویلیام آر.اسمالزر
340,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه