موضوعات: 420-زبان انگلیسی
تعداد عنوان ها: 569
کتاب جامع تافل لانگمن ، خیرآبادی ، کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی؛ سکینه دوخانی
980,000
مهندسی عمران ، زبان تخصصی ، قاسم ، سیمای دانش
رضا قاسم؛ امین زاهدی خامنه؛ حسام رهنما
170,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
100,000
MANAGEMENT (افست) ، کونتز
HAROLD KOONTZ؛ HEINZ WEIHRICH
85,000
گرامر کامل زبان انگلیسی Grammar in Use،بلوچ،و3،دانشیار
حمیدرضا بلوچ؛ ریموند مورفی؛ ویلیام آر.اسمالزر
340,000
انگلیسی دانشجویان رشته علمی - کاربردی ،جلالی پور، 1207
جمال الدین جلالی پور؛ عباس قاسم زاده اقدم
110,000
واژگان تخصصی و جامع علوم تربیتی،عزیزی نژاد،جهادارومیه
بهاره عزیزی نژاد؛ نسرین اسدنژاد؛ رزیتا مصطفی پور
220,000
نامه نگاری ، تاج الدین ، 2144
ضیاء تاج الدین؛ منصور ابطحی؛ علی رحیمی
220,000
انگلیسی برای دانشجویان دریانوردی و علوم دریایی ، خوش سیما ، 2135
هوشنگ خوش سیما؛ فاطمه معافیان؛ سیدجعفر سجادی
350,000
انگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی پزشکی،نجاریان،جهادامیرکبیر
سیامک نجاریان؛ مهناز کارگر سهمی؛ کیانوش امیری
190,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه ، جزایری 2109
ابوالقاسم جزایری؛ احمدرضا فرزانه
160,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ، 6
بهنوش اخوان؛ پریوش بهگام؛ اسماعیل فقیه؛ منوچهر حقانی
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه