موضوعات: 410-زبانشناسی
تعداد عنوان ها: 106
رویکردی نوین به روان شناسی آموزش زبان ، پیش قدم ، د.فردوسی
رضا پیش قدم؛ شیما ابراهیمی؛ مریم سادات طباطبائیان
300,000
میکروبیولوژی فرآورده های لبنی ، احسانی
علی احسانی؛ سرور خلیلی صدقیانی؛ شادیه محمدی
280,000
راهنمای گفتمان شناسی انتقادی ، فلاوردو ، لوگوس
گروه مترجمان؛ جان فلاوردو؛ جان ریچاردسون
300,000
گفتمان ، هوارث ، قاسمی ، اندیشه احسان
روح اله قاسمی؛ دیوید هوارث
200,000
گفتمان ، هویت و مشروعیت ، خسروی نیک ، لوگوس
مجید خسروی نیک؛ نیلوفر آقاابراهیمی
480,000
راهبردهای یادگیری 2204
اکبر عبداللهی؛ پل سیر؛ سیده یاسمین سجادی
140,000
اپیدمیولوژی ، صباغیان ، گپ
لئون گوردیس؛ حسین صباغیان
450,000
تاریخ مختصر زبانشناسی،روبینز،حق شناس،نشرمرکز
آر. اچ. روبینز؛ علی محمد حق شناس
398,000
ترجمه متون ساده،میرزاسوزنی1297
صمد میرزا سوزنی
90,000
در آمدی بر زبان شناسی معاصر ،اگریدی،درزی، 1118
علی درزی؛ ویلیام اگریدی؛ مایکل دابروولسکی؛ مارک آرنف
390,000
واج شناسی:نظریه بهینگی، 930
محمود بی جن خان
75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه