موضوعات: 410-زبانشناسی
تعداد عنوان ها: 112
رویکردی نوین به روان شناسی آموزش زبان ، پیش قدم ، د.فردوسی
رضا پیش قدم؛ شیما ابراهیمی؛ مریم سادات طباطبائیان
300,000
گفتمان ، هوارث ، قاسمی ، اندیشه احسان
روح اله قاسمی؛ دیوید هوارث
200,000
راهبردهای یادگیری 2204
پل سیر؛ اکبر عبداللهی؛ سیده یاسمین سجادی
140,000
میکروبیولوژی فرآورده های لبنی ، احسانی
علی احسانی؛ سرور خلیلی صدقیانی؛ شادیه محمدی
280,000
راهنمای گفتمان شناسی انتقادی ، فلاوردو ، لوگوس
گروه مترجمان؛ جان فلاوردو؛ جان ریچاردسون
300,000
گفتمان ، هویت و مشروعیت ، خسروی نیک ، لوگوس
مجید خسروی نیک؛ نیلوفر آقاابراهیمی
480,000
اپیدمیولوژی ، صباغیان ، گپ
حسین صباغیان؛ لئون گوردیس
450,000
تاریخ مختصر زبانشناسی،روبینز،حق شناس،نشرمرکز
علی محمد حق شناس؛ آر. اچ. روبینز
398,000
نظریه و روش در تحلیل گفتمان،یورگنسن،جلیلی،نی
ماریان یورگنسن؛ هادی جلیلی؛ لوئیز فیلیپس
125,000
ترجمه متون ساده،میرزاسوزنی1297
صمد میرزا سوزنی
90,000
فایتوتراپی 1898
پوهنوال محمدعثمان بابری
235,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه