موضوعات: 410-زبانشناسی
تعداد عنوان ها: 109
رویکردی نوین به روان شناسی آموزش زبان ، پیش قدم ، د.فردوسی
رضا پیش قدم؛ شیما ابراهیمی؛ مریم سادات طباطبائیان
300,000
راهنمای گفتمان شناسی انتقادی ، فلاوردو ، لوگوس
گروه مترجمان؛ جان فلاوردو؛ جان ریچاردسون
300,000
گفتمان ، هویت و مشروعیت ، خسروی نیک ، لوگوس
نیلوفر آقاابراهیمی؛ مجید خسروی نیک
480,000
گفتمان ، هوارث ، قاسمی ، اندیشه احسان
روح اله قاسمی؛ دیوید هوارث
200,000
میکروبیولوژی فرآورده های لبنی ، احسانی
علی احسانی؛ سرور خلیلی صدقیانی؛ شادیه محمدی
280,000
راهبردهای یادگیری 2204
اکبر عبداللهی؛ پل سیر؛ سیده یاسمین سجادی
140,000
اپیدمیولوژی ، صباغیان ، گپ
حسین صباغیان؛ لئون گوردیس
450,000
تاریخ مختصر زبانشناسی،روبینز،حق شناس،نشرمرکز
علی محمد حق شناس؛ آر. اچ. روبینز
398,000
نظریه و روش در تحلیل گفتمان،یورگنسن،جلیلی،نی
هادی جلیلی؛ ماریان یورگنسن؛ لوئیز فیلیپس
125,000
ترجمه متون ساده،میرزاسوزنی1297
صمد میرزا سوزنی
90,000
واژه شناسی روسی 1610
علی مداینی اول
70,000
فایتوتراپی 1898
پوهنوال محمدعثمان بابری
235,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه