موضوعات: 270-تاریخ کلیسای مسیحی
تعداد عنوان ها: 8
نیایش های پیامبر،دامغانی،غراب،جهادمشهد(گالینگور)
مهدوی دامغانی؛ کمال الدین غراب
120,000
معارف اسلامی 2-1،سمت،15
جمعی از نویسندگان
55,000
ارشد زبان شناسی ، زبان شناسی همگانی ، خورشیدی،پردازشگران
0 ؛ هانیه خورشیدی؛ طیبه عسگری؛ فرنوش صفوی؛ هیوا شکوفا؛ فرنوش طاهرلو
130,000
وضع و نقد حدیث، 1284
عبدالهادی مسعودی
105,000