موضوعات: 220- کتب آسمانی
تعداد عنوان ها: 15
انسان در اسلام ، گرامی
غلامحسین گرامی
75,000
خاندان ابراهیم(ع)،هرشل،شفیعی،نی
سیدروح الله شفیعی؛ هرشل شنکس
200,000
دانش تفسیر در سنت یهودی - مسیحی ، نجفی نژاد
فهیم عزیز؛ علی نجفی نژاد
320,000
مقدمه ای کاربردی بر استعاره،زلتن،پورابراهیم 1838
زلتن کوچش؛ شیرین پورابراهیم
330,000
گفتارهایی درباره علوم قرآن و حدیث ، فروتن تنها ، امام صادق
جمعی از نویسندگان ( مصطفی فروتن تنها )
40,000
اخلاق پژوهی حدیثی، 1250
عباس پسندیده
29,000
کتاب مقدس : عهد عتیق و عهد جدید ، خان همدانی
فاضل خان همدانی؛ ویلیام گلن؛ هنری مرتن
2,200,000
تاریخ حدیث شیعه (1) ، طباطبایی ، 1290
محمدکاظم طباطبایی
180,000
تجربه دینی بشر(2)، 791
محمد محمدرضایی؛ ابوالفضل محمودی
230,000
فرهنگ اعلام کتاب مقدس ، اعلم،مرکزنشر
امیر جلال الدین اعلم
7,000