موضوعات: 700-هنر
تعداد عنوان ها: 63
فضای پوچ ، صادقی پور ، فکرنو
محیا صادقی؛ سروش محمدپور
250,000
داستان پست مدرنیسم ، حنیف ، فکرنو
چارلز جنکز؛ احسان حنیف
450,000
فلسفه معماری ، فیشر ، محمدی ، فکرنو
ساول فیشر؛ مهدی محمدی؛ حسین رهنما
250,000
شیت آرایی:پروژه های معماری 1،صدیق،کلهر
میثم صدیق؛ سعید صیفی
380,000
نورپردازی در معماری داخلی،نامداری،س.جهاد تهران
محمدرضا نامداری؛ عباس حبیبی؛ حدیثه باقی
350,000
دستیار مهندسان مجری و ناظر (3)،صمیمی،نوآور
علیرضا صمیمی؛ محمدرضا اسکندری
150,000
روش تحقیق در علوم ورزشی،فتاحی مسرور،طنین دانش
فروغ فتاحی مسرور؛ فروزان فتاحی مسرور
120,000
دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
حمداله هادی؛ آسکرای.جکندروپ ؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیر
190,000
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
ایان اچ تامسون؛ مهدی خاک زند؛ کوروش آقابزرگی
100,000
پیچیدگی و تضاد در معماری،ونتوری،میرترابی،سمیرا،وارش
علی رضا میرترابی؛ محمدرضا منوچهری
170,000
حل مساله و تفکر انتقادی برای طراحان،پیوتروسکی،همتی،طحان
مسلم سید الحسینی؛ کریستین پیوتروسکی؛ شهاب الدین همتی
150,000
رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه ی پیتر زومتور،نیک فطرت،علم معمار
مرتضی نیک فطرت؛ پیتر زومتور؛ سیده صدیقه میرگذارلنگرودی
165,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه