موضوعات: 700-هنر
تعداد عنوان ها: 49
داستان پست مدرنیسم ، حنیف ، فکرنو
چارلز جنکز؛ احسان حنیف
450,000
فضای پوچ ، صادقی پور ، فکرنو
محیا صادقی؛ سروش محمدپور
250,000
فلسفه معماری ، فیشر ، محمدی ، فکرنو
ساول فیشر؛ مهدی محمدی؛ حسین رهنما
250,000
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
ایان اچ تامسون؛ مهدی خاک زند؛ کوروش آقابزرگی
100,000
شیت آرایی:پروژه های معماری 1،صدیق،کلهر
میثم صدیق؛ سعید صیفی
380,000
دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
آسکرای.جکندروپ ؛ حمداله هادی؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیر
190,000
روش تحقیق در علوم ورزشی،فتاحی مسرور،طنین دانش
فروغ فتاحی مسرور؛ فروزان فتاحی مسرور
120,000
دستیار مهندسان مجری و ناظر (3)،صمیمی،نوآور
علیرضا صمیمی؛ محمدرضا اسکندری
150,000
پیچیدگی و تضاد در معماری،ونتوری،میرترابی،سمیرا،وارش
علی رضا میرترابی؛ محمدرضا منوچهری
170,000
ساختمان های سبز(راهنمای معماران پایدار،مایکل بور،اخترکاوان،کلهر
مهدی اخترکاوان؛ مایکل بور؛ پیتر موسل؛ سلوا فلاحی؛ مایکل سکوآرز؛ مونا محتاج
240,000
معماری خانه های درختی،خاکی،پدیده
علی خاکی؛ حسن فریدون زاده
250,000
آموزش ساخت بازی مبتنی برGameMaker:Studio HTML5،الیوت،اکرمی،پندارپارس
ندا اکرمی؛ جیسون لی الیوت؛ اله حبیب الهی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه