موضوعات: 700-هنر
تعداد عنوان ها: 164
روش تحقیق در علوم ورزشی،فتاحی مسرور،طنین دانش
فروغ فتاحی مسرور؛ فروزان فتاحی مسرور
120,000
دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
حمداله هادی؛ آسکرای.جکندروپ ؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیر
190,000
شیت آرایی:پروژه های معماری 1،صدیق،کلهر
میثم صدیق؛ سعید صیفی
380,000
نورپردازی در معماری داخلی،نامداری،س.جهاد تهران
محمدرضا نامداری؛ عباس حبیبی؛ حدیثه باقی
350,000
معماری بیونیک(الگوهای زیستی در معماری)،زارع،س.جهادتهران
پترا گروبر؛ محمد زارع؛ محمدصادق فلاحت
275,000
دستیار مهندسان مجری و ناظر (3)،صمیمی،نوآور
علیرضا صمیمی؛ محمدرضا اسکندری
150,000
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
مهدی خاک زند؛ ایان اچ تامسون؛ کوروش آقابزرگی
100,000
پیچیدگی و تضاد در معماری،ونتوری،میرترابی،سمیرا،وارش
علی رضا میرترابی؛ محمدرضا منوچهری
170,000
رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه ی پیتر زومتور،نیک فطرت،علم معمار
مرتضی نیک فطرت؛ پیتر زومتور؛ سیده صدیقه میرگذارلنگرودی
165,000
معماری وشهرسازی سنتی در کشورهای اسلامی،اخوت،طحان
هانیه اخوت؛ محمدرضا بمانیان؛ نینا الماسی فر
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه