موضوعات: 700-هنر
تعداد عنوان ها: 95
روش تحقیق در علوم ورزشی،فتاحی مسرور،طنین دانش
فروغ فتاحی مسرور؛ فروزان فتاحی مسرور
120,000
دستیار مهندسان مجری و ناظر (3)،صمیمی،نوآور
علیرضا صمیمی؛ محمدرضا اسکندری
150,000
نورپردازی در معماری داخلی،نامداری،س.جهاد تهران
محمدرضا نامداری؛ عباس حبیبی؛ حدیثه باقی
350,000
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
ایان اچ تامسون؛ مهدی خاک زند؛ کوروش آقابزرگی
100,000
شیت آرایی:پروژه های معماری 1،صدیق،کلهر
میثم صدیق؛ سعید صیفی
380,000
دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
آسکرای.جکندروپ ؛ حمداله هادی؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیر
190,000
پیچیدگی و تضاد در معماری،ونتوری،میرترابی،سمیرا،وارش
علی رضا میرترابی؛ محمدرضا منوچهری
170,000
رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه ی پیتر زومتور،نیک فطرت،علم معمار
پیتر زومتور؛ مرتضی نیک فطرت؛ سیده صدیقه میرگذارلنگرودی
165,000
حل مساله و تفکر انتقادی برای طراحان،پیوتروسکی،همتی،طحان
کریستین پیوتروسکی؛ مسلم سید الحسینی؛ شهاب الدین همتی
150,000
معماری وشهرسازی سنتی در کشورهای اسلامی،اخوت،طحان
هانیه اخوت؛ محمدرضا بمانیان؛ نینا الماسی فر
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه