موضوعات: 100-فلسفه و روانشناسی
تعداد عنوان ها: 111
منطق1، منتظری مقدم ، دفترمعارف
محمود منتظری مقدم
60,000
تاریخ فلسفه یونان(1)،دبلیو گاتری،قوام صفری،د.تهران
مهدی قوام صفری؛ دبلیو.کی.سی.گاتری
360,000
مبانی روان کاوی فروید-لکان،موللی،نی
کرامت موللی؛ فروید لکان
290,000
بی شعوری3:توطئهی بی شعوری،خاویر،احمدی،شبگون
اسحاق احمدی؛ خاویر کرمنت
75,000
مقایسه نظریه دولت ابن رشد و آگوئیناس،شفیعی قهفرخی،د.امام صادق
امید شفیعی قهفرخی با مقدمه حسن مجیدی
140,000
بی شعوری2:تاهمیشه،خاویر،احمدی،شبگون
خاویر کرمنت؛ اسحاق احمدی
150,000
تمهیدات،کانت،حدادعادل،مرکزنشر
غلامعلی حداد عادل؛ ایمانوئل کانت
110,000
فلسفه نقادی کانت،ژیل دلوز،واعظی،نی
اصغر واعظی؛ ژیل دلوز
115,000
فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی،عقابیان،رویان پژوه
محمدجواد ابوالحسنی؛ محمدتقی بحرینی طوسی؛ آمنه سازگارنیا؛ سعید سرکا؛ مرجانه حجازی؛ محمدعلی عقابیان
180,000
امپراتوری نشانه ها،رولان بارت،فکوهی،نی
ناص فکوهی؛ رولان بارت
120,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جورج لیکاف؛ جهانشاه میرزابیگی؛ مارک جانسون
650,000
پویایی گروه(شناخت و سنجش)،دانلسون،نجفی زند،دوران
جعفرنجفی زند؛ دانلسون.ر.فورسایت ؛ حسن پاشاشریفی
340,000
معرفت شناسی،زاگزبسکی،بهبهانی،نی
کاوه بهبهانی؛ لیندا زاگزبسکی
70,000
چرا نمی توانم نه بگویم،بهرام پور،بهتاپژوهش
مهدی بهرام پور؛ مجتبی طغیانی
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه