موضوعات: 100-فلسفه و روانشناسی
تعداد عنوان ها: 106
مبانی روان کاوی فروید-لکان،موللی،نی
فروید لکان؛ کرامت موللی
290,000
تاریخ فلسفه یونان(1)،دبلیو گاتری،قوام صفری،د.تهران
مهدی قوام صفری؛ دبلیو.کی.سی.گاتری
360,000
منطق1، منتظری مقدم ، دفترمعارف
محمود منتظری مقدم
60,000
بی شعوری2:تاهمیشه،خاویر،احمدی،شبگون
خاویر کرمنت؛ اسحاق احمدی
150,000
تمهیدات،کانت،حدادعادل،مرکزنشر
ایمانوئل کانت؛ غلامعلی حداد عادل
110,000
بی شعوری3:توطئهی بی شعوری،خاویر،احمدی،شبگون
اسحاق احمدی؛ خاویر کرمنت
75,000
مقایسه نظریه دولت ابن رشد و آگوئیناس،شفیعی قهفرخی،د.امام صادق
امید شفیعی قهفرخی با مقدمه حسن مجیدی
140,000
فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی،عقابیان،رویان پژوه
محمدجواد ابوالحسنی؛ محمدتقی بحرینی طوسی؛ آمنه سازگارنیا؛ سعید سرکا؛ مرجانه حجازی؛ محمدعلی عقابیان
180,000
فلسفه نقادی کانت،ژیل دلوز،واعظی،نی
اصغر واعظی؛ ژیل دلوز
115,000
امپراتوری نشانه ها،رولان بارت،فکوهی،نی
ناص فکوهی؛ رولان بارت
120,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جورج لیکاف؛ جهانشاه میرزابیگی؛ مارک جانسون
650,000
توسعه خوشه های کسب و کار در ایران،سلیمانی،آیین محمود قم
غلامرضا سلیمانی؛ حمید عزیز محمدلو؛ سیاوش وحدت
150,000
التحصیل،مرزان،مطهری،د.تهران
بهمنیار بن المرزبان؛ مرتضی مطهری
500,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه