موضوعات: 100-فلسفه و روانشناسی
تعداد عنوان ها: 77
منطق1، منتظری مقدم ، دفترمعارف
محمود منتظری مقدم
60,000
مبانی روان کاوی فروید-لکان،موللی،نی
فروید لکان؛ کرامت موللی
290,000
تاریخ فلسفه یونان(1)،دبلیو گاتری،قوام صفری،د.تهران
دبلیو.کی.سی.گاتری ؛ مهدی قوام صفری
360,000
فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی،عقابیان،رویان پژوه
محمدجواد ابوالحسنی؛ محمدتقی بحرینی طوسی؛ آمنه سازگارنیا؛ سعید سرکا؛ مرجانه حجازی؛ محمدعلی عقابیان
180,000
مقایسه نظریه دولت ابن رشد و آگوئیناس،شفیعی قهفرخی،د.امام صادق
امید شفیعی قهفرخی با مقدمه حسن مجیدی
140,000
تمهیدات،کانت،حدادعادل،مرکزنشر
ایمانوئل کانت؛ غلامعلی حداد عادل
110,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جهانشاه میرزابیگی؛ جورج لیکاف؛ مارک جانسون
650,000
بی شعوری2:تاهمیشه،خاویر،احمدی،شبگون
خاویر کرمنت؛ اسحاق احمدی
150,000
فلسفه نقادی کانت،ژیل دلوز،واعظی،نی
ژیل دلوز؛ اصغر واعظی
115,000
بی شعوری3:توطئهی بی شعوری،خاویر،احمدی،شبگون
خاویر کرمنت؛ اسحاق احمدی
75,000
معرفت شناسی،زاگزبسکی،بهبهانی،نی
لیندا زاگزبسکی؛ کاوه بهبهانی
70,000
روان شناسی اجتماعی کاربردی،آتش پور،د.آ.خوارسگان اصفهان
حمید آتش پور؛ احسان کاظمی؛ حامد شاهنگی؛ مجید علی قاسمی؛ تورج محمدزاده؛ فاطمه طباطبایی نژاد
260,000
خودکشی،دورکیم،امیری،د.علامه
امیر دورکهیم؛ نادر سالارزاده امیری
140,000
متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد،براهنی،رشد
محمدنقی براهنی و همکاران؛ ریتا ال.اتکینسون و همکاران
230,000
شخصیت بهنجار،موسوی.د.امام خمینی
استیون رایس؛ سیدعلی محمد موسوی؛ مجاهد همتیان
150,000
تغییر ذهن ها،هواردگاردنر،خرازی،نی
هوارد گاردنر؛ کمال خرازی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه