موضوعات: 000-کلیات
تعداد عنوان ها: 44
آموزش Excel 2013 رنگی،مک فردریک،کنعانی،عابد
پول مک فردریک؛ حمید کنعانی؛ زهرا معینی یوسفی
280,000
آموزش کاربردی پایگاه داده ی نارابطه ای MongoDB،بانکر،مرسلی،پندارپارس
کیل بانکر؛ مهدی مرسلی؛ پیتر باکوم؛ شاون ورچ
200,000
اصول و روش تولید کتاب های الکترونیکی چند رسانه ای،بادله،دیباگران
علیرضا بادله؛ اعظم مدلل کار؛ حامد عباسی
125,000
طراحی خدمت(ITIL)،هان بک،فائق،د.تهران
لو هان بک؛ علی اکبر فائق؛ فاطمه نریمانی؛ نسترن حاجی حیدری
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه