موضوعات: 000-کلیات
تعداد عنوان ها: 52
آموزش Excel 2013 رنگی،مک فردریک،کنعانی،عابد
پول مک فردریک؛ حمید کنعانی؛ زهرا معینی یوسفی
280,000
آموزش کاربردی پایگاه داده ی نارابطه ای MongoDB،بانکر،مرسلی،پندارپارس
مهدی مرسلی؛ کیل بانکر؛ پیتر باکوم؛ شاون ورچ
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه