موضوعات: 000-کلیات
تعداد عنوان ها: 66
آموزش Excel 2013 رنگی،مک فردریک،کنعانی،عابد
پول مک فردریک؛ حمید کنعانی؛ زهرا معینی یوسفی
280,000
آموزش کاربردی پایگاه داده ی نارابطه ای MongoDB،بانکر،مرسلی،پندارپارس
کیل بانکر؛ مهدی مرسلی؛ پیتر باکوم؛ شاون ورچ
200,000
روش های تحقیق در فناوری اطلاعات ج2،بازرگان
کاوه بازرگان؛ جاناتان لازار؛ عباس بازرگان؛ جینجوان هایدی فنگ؛ هری هاکهایزر
199,000
روش های تحقیق در فناوری اطلاعات ج1،بازرگان
جاتان لازار؛ کاوه بازرگان؛ عباس بازرگان؛ جینجوان هایدی فنگ؛ هری هاکهایزر
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه