موضوعات: 300-علوم اجتماعی
تعداد عنوان ها: 145
راهنمای تالیف کتابهای درسی ، واجارگاه ، آییژ
کورش فتحی واجارگاه؛ محرم آقازاده
120,000
امنیت سیستم های آب و فاضلاب شهری ، کشوری ، د.امام حسین
عبدالرحمن کشوری؛ سیدبشارت انجم روز
390,000
شهر و محرومیت اجتماعی در ایران ، خزایی جهاد
مصطفی خزایی؛ مسعود داورپناه؛ مجتبی امانی
300,000
مطالعات موردی در حوزه مدیریت آموزشی،کووالسکی،اعلامی،س.جهادتهران
فرنوش اعلامی؛ تئودور جی.کووالسکی؛ فاطمه محرم زاده؛ جلیل رحمانی؛ پوریا فاتحی؛ محسن پرمر
140,000
مدیریت بانکداری الکترونیکی مسائل،راه حل ها و استراتژی ها، زرندی،د.امیرکبیر
محمدحسین فاضل زرندی؛ زهرا انتظاری؛ پردیس سیدی
230,000
دکتری استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری(علوم انسانی)،وهاب پور،آراه
گروه مولفان به سرپرستی لیلی صادقی زرینی؛ نیر وهاب پور؛ بهاره وحیدپور
330,000
کاملترین مرجع مصاحبه حضوری(گزینش)،محسنی،مولف
احسان محسنی؛ مینا صفری خرامه
219,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه