موضوعات: 300-علوم اجتماعی
تعداد عنوان ها: 109
شکوفایی شهری ، علیزاده ، پاپلی
برنامه اسکان سازمان ملل متحد؛ فرهاد علیزاده افشار؛ فروغ خزاعی نژاد
450,000
راهنمای تالیف کتابهای درسی ، واجارگاه ، آییژ
کورش فتحی واجارگاه؛ محرم آقازاده
120,000
دکتری استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی دکتری(علوم انسانی)،وهاب پور،آراه
گروه مولفان به سرپرستی لیلی صادقی زرینی؛ نیر وهاب پور؛ بهاره وحیدپور
330,000
سامسونگ سه ستاره درخشان،میچل،متحد،افرند
تونی میچل؛ محمود متحد
200,000
جنگ و صلح،ازغندی،953
سید علیرضا ازغندی
130,000
کتاب جامع دکتری مجموعه مدیریت مالی ج1،وهاب پور،آراه
گروه مولفان با مدیریت نیر وهاب پور
320,000
کاملترین مرجع مصاحبه حضوری(گزینش)،محسنی،مولف
احسان محسنی؛ مینا صفری خرامه
219,000
تئوری و مسائل تجارت بین الملل،شاه آبادی،د.حضرت معصومه قم
ابوالفضل شاه آبادی؛ رقیه پوران؛ مهدی جعفری
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه