موضوعات: 900-تاریخ و جغرافیا
تعداد عنوان ها: 21
نظریه ها در باستان شناسی امروز 2247
ایان هادر؛ افسانه محمدی شاهرخ آبادی؛ نوراله مرادی نوروزی
250,000
کتاب پایه آلمان ، آقایی ، د.امام حسین
هادی آقایی؛ سیدحمیدرضا قریشی
870,000
نرم افزار GeoServer راهنمای جامع WebGIS برای مبتدیان،استفانو،صابر،پندارپارس
محسن صابر؛ استفانو یاکوولا؛ برایان یوانگبلود؛ مجید ملک پور؛ همایون زحمتکش
290,000
تاریخ روسیه از آغاز تا انقلاب اکتبر،بیانی،د.تهران
ن. برایان شانی نوف؛ خانبابا بیانی
140,000
فلسفه جغرافیا،سمائی کورعباسلو،آوای ظهور
موسی سمائی کورعباسلو؛ فرشته بیرامعلی کیوی؛ حمید جاهدی کورعباسلو
97,500
سیر تاریخ،گوردون ویر چایلد،بهمنش،د.تهران
گوردون ویر چایلد؛ احمد بهمنش
160,000
تاریخ آل مظفر جلد2 ، ستوده
حسینقلی ستوده
68,000
تاریخ فلسفه در اسلام ج3،شریف،پورجوادی،مرکزنشر
میان محمد شریف؛ نصر الله پورجوادی
140,000