موضوعات: 900-تاریخ و جغرافیا
تعداد عنوان ها: 22
نرم افزار GeoServer راهنمای جامع WebGIS برای مبتدیان،استفانو،صابر،پندارپارس
استفانو یاکوولا؛ محسن صابر؛ مجید ملک پور؛ برایان یوانگبلود؛ همایون زحمتکش
290,000
باستان شناسی شناختی و تکامل انسان،فردریک،نیکنامی،د.تهران
سوفی.آ.دبون ؛ کمال الدین نیکنامی؛ مریم رمضانی؛ فردریک.ل.کولیج ؛ تامس وین
150,000
تاریخ روسیه از آغاز تا انقلاب اکتبر،بیانی،د.تهران
ن. برایان شانی نوف؛ خانبابا بیانی
140,000
سیر تاریخ،گوردون ویر چایلد،بهمنش،د.تهران
گوردون ویر چایلد؛ احمد بهمنش
160,000
کارنامه اسلام ، زرین کوب
عبدالحسین زرین کوب
100,000
فلسفه جغرافیا،سمائی کورعباسلو،آوای ظهور
موسی سمائی کورعباسلو؛ فرشته بیرامعلی کیوی؛ حمید جاهدی کورعباسلو
97,500
گفتگوهای پس از انقلاب،عوض پور،د.امام صادق
مهدی عوض پور؛ مصطفی اسماعیلی
85,000
مفاهیم کلیدی و تکنیک ها در GIS ،رضایی،پاپلی
جوکن آلبرت؛ محسن رضایی عارفی؛ مهناز اکبری
180,000
تاریخ آل مظفر جلد2 ، ستوده
حسینقلی ستوده
68,000
تاریخ فلسفه در اسلام ج3،شریف،پورجوادی،مرکزنشر
میان محمد شریف؛ نصر الله پورجوادی
140,000