موضوعات: 900-تاریخ و جغرافیا
تعداد عنوان ها: 20
کتاب پایه آلمان ، آقایی ، د.امام حسین
هادی آقایی؛ سیدحمیدرضا قریشی
870,000
نرم افزار GeoServer راهنمای جامع WebGIS برای مبتدیان،استفانو،صابر،پندارپارس
استفانو یاکوولا؛ محسن صابر؛ برایان یوانگبلود؛ مجید ملک پور؛ همایون زحمتکش
290,000
تاریخ روسیه از آغاز تا انقلاب اکتبر،بیانی،د.تهران
ن. برایان شانی نوف؛ خانبابا بیانی
140,000
فلسفه جغرافیا،سمائی کورعباسلو،آوای ظهور
موسی سمائی کورعباسلو؛ فرشته بیرامعلی کیوی؛ حمید جاهدی کورعباسلو
97,500
باستان شناسی چهل تکه،گاراژیان،علم آفرین،پاپلی
عمران گاراژیان؛ لیلا پاپلی یزدی؛ مریم دژم خوی؛ مریم نعمتی؛ آرمان مسعودی
80,000
نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام درقرن 3و4 هجری، 1037
صادق آئینه وند؛ رشید جمیلی
170,000
تاریخ آل مظفر جلد2 ، ستوده
حسینقلی ستوده
68,000