موضوعات: 600-تکنولوژی(علوم کاربردی)
تعداد عنوان ها: 987
مدیریت جامع فناوری و اطلاعات 2جلدی،کرچمار،ضیایی،د.تهران
محمد خوانساری؛ هلموت کرچمار؛ پوژن ضیایی
400,000
فیزیولوژی ورزش کاربردی:دیابت و ورزش،عطارزاده حسینی،د.امام رضا
رضا عطارزاده حسینی؛ صادق عباسیان سقی؛ امین عظیم خانی؛ زهرا حجتی اشتوانی
130,000
حسابداری پیشرفته 1 ، اسکندری
جمشید اسکندری
170,000
مهندسی آبزی پروری،لکانگ،طاهری میرقائد،د.تهران
علی طاهری میرقائد؛ اود ایوا لکانگ؛ مرتضی ابراهیم زاده
380,000
حل مسائل مدیریت تولید وعملیات نوین،جعفرنژاد،د.تهران
احمد جعفرنژاد؛ آزاده خدامی؛ مریم فریدی
180,000
مهارت سیاسی در کار،تاثیرمهارت سیاسی بر اثربخشی شغلی،جرالدفریس،فانی،صفار
جرالد آر فریس؛ علی اصغر فانی؛ شری ال دیویدسن؛ فاطمه شیخی نژاد؛ پاملا ال پروی
125,000
مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی،تیدوس،هوستون،گایینی،حتمی
عباس علی گایینی؛ پیتر.ام.تیدوس ؛ علی صمدی؛ ای.راسل.تاپلینگ ؛ میکائیل یی.هوستون
499,000
سیستم سفارشات خرید و انبارداری،یگانه،و2،دیباگران
فریدون یگانه؛ عمادالدین شهریاری؛ مهرداد بنداری
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه