موضوعات: 500-علوم طبیعی ریاضی
تعداد عنوان ها: 298
زمین شناسی دریایی،رضایی،نیروهای مسلح
خلیل رضایی؛ عبدالرضا هاشمی قاسم آبادی؛
180,000
مرغ مینا،هاشمی،فرهنگ جامع
مسعود هاشمی
120,000
تشریح اصول تجزیه ی دستگاهی2،اسکوگ،تبریزی،و5،امیدانقلاب
ایوب پارچه باف جدید؛ محمدحسین نصیرتبریزی؛ رضا عالیزاده ملایوسف
85,000
زمین شناسی مخازن کربناته،واین اهر،کمالی،صنعت نفت
محمد رضا کمالی؛ واین ام.اهر؛ سمیه پرهام
250,000
آنالیز تانسوری و کاربردهای آن در مکانیک،نقی پور،د.شهرکرد
علیرضا نقی پور؛ لئونید پی لبدف؛ محمد مرادی؛ مایکل جی کلود؛ ویکتور ای ارمیف
175,000
آشنایی با ژنتیک حفاظت،بالو،رفیعی،جهاداصفهان
ریچارد فرانخام؛ فرجاد رفیعی؛ جاناتان بالو؛ عطااله شرفی؛ علی صادق سفیدمزگی؛ دیوید بریسکو؛ طرلان فرهوش
150,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حسین آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ
300,000
مبانی شیمی معدنی2،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حمیدرضا آقابزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ شبنم ششمانی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ مریم دقیقی اصلی؛ شبنم ششمائی
200,000
کارتوگرافی،مقیمی،همراه،گیتا شناسی
مجید همراه؛ جعفر مقیمی؛ مجید همراه
300,000
برنامه ریزی خطی فازی،ناصری،د.مازندران
هادی ناصری؛ حسین عطاری
150,000
مبانی احتمال،شلدون راس،پارساییان،همدانی،و8،شیخ بهایی
شلدون راس؛ علی همدانی؛ احمد پارسیان؛ علی همدانی
280,000
مولکول های دستواره(کایرال)،شیمی فضایی و خواص،درویش،د.تهران
آندره کوله؛ محمدرئوف درویش؛ ژان کرسو؛ فاطمه درویش؛ ژان پی یر دوتاسکا؛ لورگی
120,000
راهنمای کاربردیMATLAB 8.6 همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ سیدرسول مولایی؛ رضا رضائی؛ مایا جمشیدی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه