موضوعات: 500-علوم طبیعی ریاضی
تعداد عنوان ها: 116
اصول نقشه کشی صنعتی 2 ، متقی پور ، شریف کدکم
احمد متقی پور؛ مبین متقی پور
550,000
نظربه بازی همکارانه ، نویدی ، د.شاهد
حمید رضا نویدی؛ فاطمه بابایی
258,000
زمین شناسی دریایی،رضایی،نیروهای مسلح
خلیل رضایی؛ عبدالرضا هاشمی قاسم آبادی؛
180,000
مرغ مینا،هاشمی،فرهنگ جامع
مسعود هاشمی
120,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حسین آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
300,000
سینتیک،ترمودینامیک و مکانیسم های واکنش های کمپلکس های معدنی ج2،رضوانی،س.جهادتهران
علیرضا رضوانی؛ حمیده سراوانی؛ الهه موحدی؛ سانیا ساحلی
90,000
مبانی احتمال،شلدون راس،پارساییان،همدانی،و8،شیخ بهایی
شلدون راس؛ علی همدانی؛ احمد پارسیان؛ علی همدانی
280,000
کارتوگرافی،مقیمی،همراه،گیتا شناسی
مجید همراه؛ جعفر مقیمی؛ مجید همراه
300,000
مبانی شیمی معدنی2،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حمیدرضا آقابزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ شبنم ششمانی؛ شبنم ششمائی؛ مریم دقیقی اصلی
200,000
مکانیک آماری،پاتریا،مسعودی،واشقانی فرهانی،د.الزهرا
ر.ک.پاتریا ؛ امیر علی مسعودی؛ سهیل واشقانی فراهانی
220,000
راهنمای کاربردیMATLAB 8.6 همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ سیدرسول مولایی؛ رضا رضائی؛ مایا جمشیدی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه