موضوعات: 500-علوم طبیعی ریاضی
تعداد عنوان ها: 175
زمین شناسی دریایی،رضایی،نیروهای مسلح
خلیل رضایی؛ عبدالرضا هاشمی قاسم آبادی؛
180,000
مرغ مینا،هاشمی،فرهنگ جامع
مسعود هاشمی
120,000
زمین شناسی نفت غیرمتعارف،کایننگ زو،کمالی،صنعت نفت
کایننگ زو و همکاران؛ محمدرضا کمالی؛ آزاده امیدوار؛ سعید اسکندری
500,000
زیست سنجی با بندپایان،روبرتسون،شادمهری،د.شاهرود
علی درخشان شادمهری؛ ژاکلین ال.روبرتسون؛ روبرت ام.راسل؛ علی اصغر لشگری؛ هیگانوش کی.پریسلر؛ سیامک مشایخی؛ ان ای ساوین
170,000
زمین شناسی مخازن کربناته،واین اهر،کمالی،صنعت نفت
واین ام.اهر؛ محمد رضا کمالی؛ سمیه پرهام
250,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقا بزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
300,000
کاربرد طیف سنجی فلورسانس در علوم زیستی،خان چمنی،د.تهران
جمشید خان چمنی؛ علی اکبر موسوی موحد
200,000
مبانی احتمال،شلدون راس،پارساییان،همدانی،و8،شیخ بهایی
شلدون راس؛ علی همدانی؛ احمد پارسیان؛ علی همدانی
280,000
راهنمای کاربردیMATLAB 8.6 همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ سیدرسول مولایی؛ رضا رضائی؛ مایا جمشیدی
350,000
برنامه ریزی خطی فازی،ناصری،د.مازندران
هادی ناصری؛ حسین عطاری
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه