موضوعات: 500-علوم طبیعی ریاضی
تعداد عنوان ها: 79
نظربه بازی همکارانه ، نویدی ، د.شاهد
حمید رضا نویدی؛ فاطمه بابایی
258,000
تکاپویی در حسابان 1 ، خورشیدی ، د.یزد
حسین خورشیدی؛ محمدجواد منتظری
670,000
تهاجم گیاهی و علف های هرز مهاجم ایران،سهرابی،جهادمشهد
سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ محمدحسین راشدمحصل
150,000
نظریه گراف و کاربردهای آن،علیخانی،د.یزد
سعید علیخانی؛ سمیه جهری
180,000
مرغ مینا،هاشمی،فرهنگ جامع
مسعود هاشمی
120,000
مبانی شیمی معدنی2،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ شبنم ششمانی؛ شبنم ششمائی؛ مریم دقیقی اصلی
200,000
مبانی ایمونوژنتیک،خاتمی،د.یزد
مهری خاتمی؛ محمدمهدی حیدری
225,000
ریاضی عمومی 1(قسمت اول)،آدامز،مسگرانی،شار
مسگرانی ؛ آر.ای.آدامز ؛ شاهرضایی ؛ آدامز ؛ امینی فر؛ شاهرضایی؛ امینی فر
230,000
مکانیک آماری،پاتریا،مسعودی،واشقانی فرهانی،د.الزهرا
امیر علی مسعودی؛ ر.ک.پاتریا ؛ سهیل واشقانی فراهانی
220,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقا بزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
300,000
سینتیک،ترمودینامیک و مکانیسم های واکنش های کمپلکس های معدنی ج2،رضوانی،س.جهادتهران
علیرضا رضوانی؛ حمیده سراوانی؛ الهه موحدی؛ سانیا ساحلی
90,000
راهنمای کاربردیMATLAB 8.6 همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ سیدرسول مولایی؛ رضا رضائی؛ مایا جمشیدی
350,000
کارتوگرافی،مقیمی،همراه،گیتا شناسی
مجید همراه؛ جعفر مقیمی؛ مجید همراه
300,000
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس،قلی زاده آرشتی،د.آ.شهرری
مریم قلی زاده آرشتی؛ مریم قاسملو
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه