موضوعات: 500-علوم طبیعی ریاضی
تعداد عنوان ها: 85
نظربه بازی همکارانه ، نویدی ، د.شاهد
حمید رضا نویدی؛ فاطمه بابایی
258,000
تهاجم گیاهی و علف های هرز مهاجم ایران،سهرابی،جهادمشهد
سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ محمدحسین راشدمحصل
150,000
نظریه گراف و کاربردهای آن،علیخانی،د.یزد
سعید علیخانی؛ سمیه جهری
180,000
تکاپویی در حسابان 1 ، خورشیدی ، د.یزد
حسین خورشیدی؛ محمدجواد منتظری
670,000
مرغ مینا،هاشمی،فرهنگ جامع
مسعود هاشمی
120,000
ریاضی عمومی 1(قسمت اول)،آدامز،مسگرانی،شار
آر.ای.آدامز ؛ شاهرضایی ؛ مسگرانی ؛ آدامز ؛ شاهرضایی؛ امینی فر؛ امینی فر
230,000
سینتیک،ترمودینامیک و مکانیسم های واکنش های کمپلکس های معدنی ج2،رضوانی،س.جهادتهران
علیرضا رضوانی؛ حمیده سراوانی؛ الهه موحدی؛ سانیا ساحلی
90,000
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس،قلی زاده آرشتی،د.آ.شهرری
مریم قلی زاده آرشتی؛ مریم قاسملو
90,000
مبانی شیمی معدنی2،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ شبنم ششمانی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ شبنم ششمائی؛ مریم دقیقی اصلی
200,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقا بزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ
300,000
مکانیک آماری،پاتریا،مسعودی،واشقانی فرهانی،د.الزهرا
ر.ک.پاتریا ؛ امیر علی مسعودی؛ سهیل واشقانی فراهانی
220,000
راهنمای کاربردیMATLAB 8.6 همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ سیدرسول مولایی؛ رضا رضائی؛ مایا جمشیدی
350,000
کارتوگرافی،مقیمی،همراه،گیتا شناسی
مجید همراه؛ جعفر مقیمی؛ مجید همراه
300,000
مبانی ایمونوژنتیک،خاتمی،د.یزد
مهری خاتمی؛ محمدمهدی حیدری
225,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه