تعداد عنوان ها: 32,473
مقاومت مصالح ج2،تیموشنکو،ثنایی،مرکزنشر
س.پ.تیموشنکو ؛ ابراهیم ثنایی؛ جیمز.م.گیر
146,000
تاریخ روان شناسی (ج2) ، مولر ، کاردان،مرکزنشر
لوسین مولر؛ علیمحمد کاردان
52,000
نظریه مقدماتی احتمال و فرآیندهای تصادفی،چانگ،وحیدی اصل،مرکزنشر
کای لای چانگ؛ محمدقاسم وحیدی اصل؛ ابولقاسم میامئی
32,000
شعله و احتراق ، بارنارد ، برادلی، مرکزنشر
ج. ا. بارنارد؛ محمد خشنودی؛ ج. ن. برادلی
68,000
اصول مقدماتی فرایندهای شیمیایی، روسو، اردوبادی،مرکزنشر
ریچارد م. فلدر؛ عبدالعلی فقیه اردوبادی؛ محمدباقر پورسید؛ رونالد و. روسو؛ داریوش باستانی
29,000
فرهنگ اعلام کتاب مقدس ، اعلم،مرکزنشر
امیر جلال الدین اعلم
7,000
تاریخ روانشناسی (ج1) ، مولر ، کاردان،مرکزنشر
لوسین مولر؛ علیمحمد کاردان
32,000
غبارگیری و تصفیه گازها، گوردون ، لطفیانی،مرکزنشر
علی لطفیانی؛ گوردون ؛ پیساخوف
14,500
طراحی منطقی دستگاههای رقمی،فریدمن،صاحبان،مرکزنشر
آرتور د . فریدمن؛ فرهاد صاحبان؛ شهلا طباطبائی
10,500
اصول ترمودینامیک شیمیایی،پیمنتل،خواجه نصیر طوسی،مرکزنشر
جرج س. پیمنتل؛ احمد خواجه نصیر طوسی؛ ریچارد د. اسپراتلی
7,500
شیمی تجزیه کمی معدنی ج2،وگل،مرکزنشر
عبدالرضا سلاجقه؛ آرتور وگل؛ محمدباقر پورسید
37,000