تعداد عنوان ها: 32,473
تحلیل سازه ها(روش کلاسیک و ماتریس)،طاحونی
شاپور طاحونی؛ محمدرضا اخوان لیل آبادی
850,000
قانون تجارت 1398،منصور
جهانگیر منصور
220,000
قانون مدنی1398 ،منصور
جهانگیر منصور
180,000
قانون چک،سفته، برات 98،منصور
جهانگیر منصور
150,000
راهنمای درودگری ، ساکی ، افضلی
جی. کی. ان. ساکی؛ محمدرضا افضلی
700,000
گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت ، نصیری
علی اصغر نصیری؛ اکبر بهمنی؛ ندا طالبی؛ سمیرا ایمان پور
550,000
ساختمان داده ها در ++C،قمی
جعفرنژاد قمی
450,000
تئوری قابلیت اعتماد سازه ها ، شایانفر ، د.علم و صنعت
محسنعلی شایانفر؛ محمد قانونی بقا؛ احسان جهانی
600,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه